Abobase Systems rikkus lepet

Edvard Saarma 15. jaanuar 2007, 00:00

Jääb üle ainult imestada Abobase Systems AS (ABS) tegevjuhi Kaido Saarma sõnade üle, mille kohaselt pole ministeerium oma plaanidest neile teada andnud ning lepingu lõpetamine olevat tulnud neile justkui ootamatusena.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis (MKM) ABSile juba 27. novembril kirja, milles viidati MKMi ja ABSi vahel 16. novembril 2004. a sõlmitud marsruutimise ühtse andmebaasi toimimise korraldamise lepingu punktide 5.4 ja 7.4 ABSi poolsele täitmata jätmisele. Punkti 5.4 kohaselt kohustub ABS tagama Sideametile tasuta liitumise M2M liidesega (kahe arvuti vaheline liides - inglise keeles machine to machine), mis on vajalik Sideameti kui elektroonilise side sektori regulaatori järelevalve kohustuste ning numeratsiooni haldamiseks vajalike tegevuste täitmiseks. Lepingu punkti 7.4 alusel on ABS aga võtnud endale kohustuse tagada Sideametile M2M liidese kaudu tasuta ligipääs kõikidele andmetele, mis on vajalikud Sideametile seadusega pandud kohustuste täitmiseks.

Eelpool nimetatud kirjas paluti ABSil lõpetada lepingu rikkumine 30 päeva jooksul (aeg rikkumise kõrvaldamiseks tulenes lepingust) ning osundati, et juhul, kui rikkumist ei kõrvaldata, ütleb MKM lepingu üles.

ABS möönis MKMi 19. detsembril saadetud kirjas, et Sideametile ei ole tõepoolest M2M liidest tagatud, kuna Sideamet ei ole seda küsinud (sic!). Siinkohal oleks sobiv aeg meenutada, et vaidlused lepingu täitmise üle on tänaseks kestnud pea poolteist aastat.

Kuna 30 päeva möödudes ABS nimetatud rikkumist ei kõrvaldanud, siis saatis MKM ABSile 9. jaanuaril kirja, milles teatati lepingu lõpetamisest 8. jaanuari seisuga.

MKMi otsus leping üles öelda tulenes kujunenud olukorrast, kus ei olnud kuni käesoleva ajani osutunud võimalikuks mõnede Sideameti seaduses sätestatud kohustuste täitmine, kuna ABS ei olnud Sideametile võimaldanud tasuta M2M liidesega liitumist. Nimetatud puuduse tõttu ei saanud Sideamet edastada numbrite broneerimisinfot ABSi hallatavasse andmebaasi M2M liidese kaudu nagu leping seda ette nägi. Seetõttu jäid enam kui 100 000 numbrit ABSi hallatavas andmebaasis kajastamata, mistõttu ei saanud tava- ja mobiiltelefonioperaatorid neid ka teisaldada.

Seega kahjustas tekkinud olukord oluliselt nii riigi kui ka paljude tarbijate huve, kellele ei olnud tagatud "Elektroonilise side seaduses" sätestatud õigus säilitada oma vana number ühe operaatori juurest teise juurde liikudes ehk teisisõnu õigus oma number uue operaatori juurde niiöelda "kaasa võtta".

Siinkohal tuleb rõhutada, et ABS tagas numbri broneerimisalase info uuendamise enda hallatavas andmebaasis nn veebiliidese kaudu kuni 2005. a 26. juulini, misjärel ta selle ühepoolselt lõpetas, kuigi Sideamet jätkas vastavalt lepingule kuni selle lõpetamiseni numbri broneerimisalase info edastamist veebiliidese kaudu ehk ainsal viisil, mis antud olukorras oli võimalik. Kuid erinevalt varasemast ABS oma hallatavas andmebaasis andmeid enam ei uuendanud.

Samuti on nimetatud lepingurikkumisele nii MKM kui Sideamet osutanud juba oma varasemates pöördumistes ABSi poole, lootes lepingupoole mõistvale suhtumisele. Kahjuks ei ole sellele oodatud tulemust järgnenud.

Oluline on ka asjaolu, et kirjeldatud puudusele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Komisjon oma 2006.a sügisel toimunud Eesti missiooni käigus, kuna numbri liikuvuse tagamise eest vastutab kohustatud subjektina eelkõige Eesti riik, kui Euroopa Ühenduse õiguse rakendaja oma õigusruumis..

Vastavalt "Elektroonilise side seadusele" oli riik kohustatud korraldama marsruutimise ühtse andmebaasi haldaja leidmiseks avaliku konkursi. Nimetatud konkursil kvalifitseerus kokku 8 erinevat institutsiooni, kes kõik soovisid numbri liikuvuse teenust osutada. Sideamet kuulutas konkursi võitjaks ABSi, kellega sõlmiti ka eelmainitud leping. ABSile anti sellega konkurentsiõiguse mõistes nimetatud teenuse osutamise ainuõigus. Konkursil osalemise peamiseks eelduseks oli osavõtjate valmisolek täita riigi poolt esitatud tingimusi, mida kõik osalejad ka oma pakkumistes kinnitasid.

Kahjuks on aga tänaseks ilmnenud, et konkursi võitja ABS ei tulnud andmebaasi haldajale pandud ülesannetega korrektselt toime ning tarbijate ja riigi huvides oli MKM sunnitud lepingu lõpetama.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    06. December 2011, 19:34
    Otsi:

    Ava täpsem otsing