Silvia Kruusmaa • 16. detsember 2007 kell 22:00

Hoiuseintressid saavad maksu aastal 2009

Seadusemuudatus tooks riigi kaukasse täiendavad 133 miljonit krooni maksutulu.

"Sageli ei erine krediidiasutuste pakutavad intressitooted (nt investeerimishoius) olemuselt muust finantsvarast (nt rahaturu- või indeksfondide osakud), mistõttu selline piiramatu maksuvabastus on kapitalitulu eri liikide maksustamise suhtes ebaneutraalne," selgitatakse eelnõus maksustamise vajalikkust.

"Tuleb tunnistada, et mis tahes pankade makstavad intressid on olnud maksuvabad, mis on kaasa toonud vaba turukonkurentsi moonutamise," kommenteeris investorite liidu juhatuse liige Heldur Meerits. "Nende intressivabade hoiuste külge on pangad monteerinud tooteid, mis on tavapärasest hoiusest väga kaugel. See, et panga hoiuseid maksustatakse analoogiliselt kõigi teiste asjadega, on õige asi! Lõviosa tulust saavad inimesed kätte investeerimiskontode kaudu."

Arvelduskonto intress on endiselt maksuvaba, sest arvelduskonto peamine eesmärk ei ole mitte raha kasvatamine, vaid igapäevaste arvelduste tegemine. Seda tõendavad ka arvelduskonto ja muude hoiuste väga erinevad intressimäärad, seisab tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu selgituses, mis saadeti eile parlamenti. Tähtajalise hoiuse intress on eelnõus samuti maksuvabaks jäetud, kuna ka selle hoiuse eesmärk on pigem raha hoiustamine või kogumine, mitte aga investeeringutulu saamine.

Muudatusettepanek puudutab ainult neid intresse, mis saadakse alates 2009. aastast paigutatud hoiustelt. "Kuna praegusele kogemusele tuginedes on investeerimishoiuste kestus ligikaudu kaks aastat, eeldatakse, et maksustatavaid intresse hakatakse maksma alates 2011. aastast, millelt tasuvad isikud tulumaksu 2012. aastal tuludeklaratsiooni esitades," seisab eelnõus.

Rahandusministeerium kirjutab eelnõu seletuskirjas, et hinnanguliselt on aasta keskmiseks intressimääraks võetud 7,5%. Sellisel juhul kujuneb 2011. aastal keskmiseks hoiuste jäägiks 9852 miljonit krooni krooni, millelt saadakse intressina 739 miljonit krooni, millelt arvutatud 2012. aastal tasumisele kuuluv tulumaksu summa on 133 miljonit krooni.

Tegelik maksulaekumine sõltub sellest, mil määral kasutatakse investeerimishoiuseid investeerimiskonto süsteemi raames, kus maksukohustus lükatakse edasi intressitulu teenimiselt väljamakse tegemiseni.

Investeeringute tulumaksuvabastus tuleb investeerimisriskiga elukindlustuslepingute maksustamise hinnaga, selgub värskest tulumaksuseaduse muutmise eelnõust.

Paljude aastate jooksul kasutasid kindlustusfirmad nn kaheteist aasta reeglit investeerimisriskiga elukindlustuslepingute põhilise müügiargumendina.

Nad ütlesid, et kui teenitud tulu kasutusse võtta pärast kaheteist aasta möödumist, siis kogunenud summadelt tulumaksu maksma ei pea.

Tulumaksuseaduse muudatus mõjutab neid investeerimisriskiga elukindlustuslepinguid, mis on sõlmitud pärast 2001. aasta 1. jaanuari, avaldavad eelnõu seletuskirjas rahandusminister Ivari Padar ja ministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Seda oleks pidanud kaheksa aastat tagasi tegema. Eesti maksuseadus on diskrimineerinud kõiki investoreid, kes on oma nimel investeeringuid teinud. See sigadus on kehtinud pikka aega. Pigem võiks läheneda selle nurga alt, et Eestis tehtavad investeeringud oleksid tulumaksuvabad. Võib-olla oleks see siis Euroopa Liidu seisukohast diskrimineerimine? Kui kõigil oleks tulumaks peal, siis oleks see ühtlane. Praegu on probleem selles, et on segadus. Erainvesteeringud maksuvabad ja aktsiad ning võlakirjad lähevad maksu alla. Tuleb võrdne olla!

Hetkel kuum