Silvia Kruusmaa • 19. mai 2011 kell 10:27

Raport: keegi ei tea, milline on Eesti arenguabi mõju

Täna avaldatud üle-Euroopaline analüüs AidWatch toob välja, et Eestil ei ole ülevaadet, milline on meie antud arenguabi mõju saajatele. Kuigi panustatakse võrdselt teiste Euroopa riikidega, ei ole teada, milline abi töötab, milline mitte.

“Euroopa Komisjoni andmetel oli Eesti antav arenguabi mullu 14 miljonit eurot, pea 220 miljonit krooni. Paraku ei ole võimalik midagi järeldada selle raha mõju ja mõjususe kohta,” selgitas raporti koostamises osalenud MTÜ Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert Evelin Andrespok. “See tähendab, et Eesti maksumaksjal pole kindlust, et tema raha kasutatakse üleilmse vaesuse vähendamiseks, nagu on rahvusvaheliselt kokku lepitud.”

Kuuendat aastat koostatav raport, mis võrdleb Euroopa Liidu liikmesriikide antavat arenguabi, toob välja, et Eesti on esirinnas info kättesaadavuse osas, kuid palju jätab soovida antava abi tõhususe hindamine.

“Suurema osa Eesti arengukoostööst moodustab meie ekspertide kogemuse jagamine arengumaadega. Me ei taha Eesti inimeste panust Gruusia, Afganistani ja teiste riikide arengusse nimetada konverentsiturismiks, kuid puudub ka igasugune alus selle millekski muuks pidamiseks,” täpsustas Andrespok. Ta rõhutas, et Eestis ei ole seda kunagi uuritud ning on võimatu öelda, kuidas Eesti arenguabi – nii rahaline kui ekspertide näol – on sihtriike mõjutanud.

Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) on avalikes huvides tegutsev arengukoostööst huvitatud ja selle valdkonnaga tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon. AidWatch on iga-aastane Euroopa arengukoostööga tegelevate kodanikuühenduste võrgustiku CONCORD poolt koostatud raport Euroopa Liidu liikmesriikide arenguabi kvaliteedi ja mahu kohta.

 

Hetkel kuum