Anne Oja • 29. märts 2012 kell 8:34

Valitsus pani aruandluse lihtsustamisele punkti

Valitsus kinnitas tänasel istungil aruandluskorralduse lihtsustamise valitsuskomisjoni lõpparuande ning lõpetas 2008. aasta sügisel moodustatud valitsuskomisjon tegevuse, teatas riigikantselei.

Komisjoni ülesanne oli selgitada välja aruandluskohustuslastelt küsitavate vajalike andmete koosseis ja maht ning ühtlustada erinevate ametkondade aruandluses kasutatavad mõisted ehk luua aruandluse ühtne taksonoomia.

Komisjoni töö tulemusel kinnitati riikliku taksonoomia esimene versioon, töötati välja mitmed Eesti hea tava taksonoomia laiendused ning õigusaktide muudatused. Lisaks loodi x-tee teenused aruannete andmete ristkasutamiseks ja oma süsteemidesse integreerimiseks.

Ettevõtjale on loodud ühtne aruandlusvorm ja –keskkond, mis teeb majandusaasta aruannete sisestuse ja edastuse mugavamaks, sest andmete esitamiseks on olemas üks kindel koht ja viis. Kord juba riigile esitatud andmeid saab taaskasutada, millega välditakse olukorda, kus samu andmeid kogutakse eri asutuste poolt mitu korda.

Selline andmete esitamise vorm võimaldab luua automaatkontrollide süsteemi, mis annab esitajale juba andmete sisestamisel infot võimalikest vigadest majandusaasta aruandes ja parandab nii andmete kvaliteeti. Elektrooniliselt töödeldavad andmed on omavahel võrreldavad ja nende põhjal tehtavad majandusanalüüsid on täpsemad ning kiiremini kättesaadavad. Lisaks vabaneb tööjõudu, kuna andmeid pole enam vaja käsitsi sisestada ning aruannete sisulist kontrolli saab automatiseerida.

Et loodud korda kestlikult laiendada, jätkab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium aruandluskorralduse lihtsustamise projekti koordineerimist riigi tasandil.

Hetkel kuum