Kaisa Gabral • 14. juuni 2012 kell 14:19

Tööstusettevõtted on tuleviku osas optimistlikud

Swedbanki uuringu järgi ootab 87% tööstusettevõtetest käesolevaks aastaks suuremat käivet kui mullu ning toidutöösturid ja rasketööstus kavandavad ekspordi suuremahulist kasvu.

“Absoluutselt üllatav oli see, et dominante enamus Eesti tööstusettevõtetest ootab 2012. aastal käibekasvu. Puidu ja toidussektoris sõltub nõudlus puidu puhul vahendajast ja toidu puhul lõpptarbijast. Puidutöösturitest usub 70% käibekasvu ja toiduainete ettevõtetest ca 90%,” märkis Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt.

Töötlev tööstus loodab aastal 2012 kasvatada käivet 10%. “Eesti majanduses on palju detaile, kui vaadata vaid SKP numbrit, siis seal ei saa Eesti majanduse puhul rääkida statistilisest agregaadist, sest on palju erinevaid nüansse,” märkis Kitt.

Pooled tööstusettevõtted kavatsevad kasvatada ka ekspordi osakaalu. 2012. aasta jaanuaris ja veebruaris eksporditi statistikaameti andmetel vastavalt 70% ja 73% tööstustoodangust.

“Praeguse uuringu järgi plaanivad eksporti kõige enam kasvatada toidutöösturid (62%) ja rasketöösturid (82%) ning kõige vähem puidutöösturid, kes on vastuoluliste signaalide tõttu eksporditurgudel ettevaatlikuks muutunud.

Eesti suudab toota rohkem toiduaineid

“Eesti suudab toota toiduaineid rohkem, kui ta tarbib. Sellest tulenevalt on vaja hakata vaatama väljapoole. Siiamaani kaks aastat on turge sisse söödetud, me teame piimatööstureid, kes üritavad Venemaa turgu avada, on ka teisi toiduettevõtteid, kes üritavad Soome ja Rootsi turge avada. Kuid seal on selles mõttes keerulisem, et oma brändi viimine küpsele turule on keeruline, see on pikk protsess,” rääkis Swedbanki toiduainetööstuse sektori juht Artur Leemet. Teine pool on see, et olemasolevad toiduettevõtted, kes on Skandinaavia emaettevõtete omanduses saavad eksportida läbi oma omandiliini. “See eeldab seda, et enamus ettevõtted Skandinaavias, kes omavad siin tootmisüksust, toovad siia üle kas tootmisliine või avavad siin uusi tootmishooneid,” lisas Leemet.

“Kuid rõõmustav on see, et Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted üritavad teistesse riikidesse eksportida oma toodangut. Oleme rõõmsad, et nad on nii optimistlikud ja see uuring peegeldab nende arvamust pigem. Kui me vaatame seda, mis toimub Euroopas, ka Venemaa turul on omad miinused, et kui suuremad investeeringud tehakse, siis peaks kaaluma ka seda, et praegusel hetkel ka suur, tõenäosus, et võib ka midagi halba majanduses juhtuda,” lisas Leemet.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa hinnangul on toiduainetöösturite optimism arusaadav, sest toit on tihedasti seotud tarbijate sissetulekuga ning toit on esmatarbekaup, mida me vajame igapäevaselt. “Kuna majanduskliima on Eesti paranenud, loodetakse sisetarbimise kasvu ja seda eelkõige tervislikemate ja teadlikumate toiduainete valikute suunal,” märkis Potisepp ja lisas, et ettevõtjate kindlustunde kasv ja tihe konkurents nii sise- kui välisturgudel nõuab pidevaid investeeringuid.

Kõige rohkem plaanib kasvada rasketööstus

Swedbanki uuringust selgub, et rasketööstus plaanib kasvada keskmiselt kõige enam. “50st küsitletud ettevõttest 57% avaldasid vajadust investeerimiseks. Sealjuures 88% nendest teevad seda uute tellimuste ja käibekasvu ootuses. Olemasolevate tootmisvahenditega ollakse võimelised käivet kasvatama keskmiselt 35% (enim kogu tööstuses),” märkis panga raske- ja keemiatööstuse sektori juht Marko Keerd.

Tema sõnul arvestades Eesti väiksust kogu maailma kõrval loob see jätkuvalt võimalusi mahtusid suurendada ning seda olenevalt Euroopa majanduse olukorrast, kus ratsionaalsus on üha enam oluliseks teguriks muutumas.

Robert Kitti hinnangul on Eesti töösturite paindlikus võimaldanud neil ronida kõrgemale tasemele. “Eesti töösturi paindlikkus on võimaldanud viia meie tööstustoodangu ajaloo kõrgeimale tasemele. Eesti on suutnud müüa ja pole alust arvata, et järgmisel aastal seda ei suudeta,” märkis Kitt ja lisas, et kõik on teadlikud maailmamajanduses toimuvast, kuid kui ärakukkumine toimub, siis see toimub kiiresti ja tema hinnangul suudavad töösturid näha ka ette. “Neil on selleks tellimuseraamat. Täna oleme me teise kvartali lõpus, kui täna on tellimuseraamatud täis, siis kolmanda kvartali lõpuks tulevad kindlasti tellimused täis,” märkis Kitt. “Kui tööstus meil ära ei kuku ja tarbijate usaldus on mõõdukas, siis seisab majandus kahel tugeval jalal,” võttis Kitt teema kokku.

Hetkel kuum