21. detsember 2012 kell 9:12

IMF: Euroopa on kriisiga näidanud edusamme

Rahvusvahelise Valuutafondi teatel on Euroopa Liit teinud kriisiga võideldes edusamme, kuid liikmesriigid peavad täitma enda kohustusi, lõpetamaks teadmatuse euro ja kogu ühenduse tuleviku suhtes.

"Viimastel kuudel on tehtud olulisi edusamme vundamendi rajamisel, et tugevdada Euroopa finantssektorit," vahendab The New York Times fondi teadet. "Kokku lepitud raamistike detailid tuleb kokku leppida, et vältida olulistel teemadel üksmeelsete lahenduste edasilükkumist."

IMFi kinnitusel on läinud nädalal Euroopa liidrite kokku lepitud ühtne pangandusjärelevalve mehhanism "tugev saavutus". "Sellele peab järgnema struktuur, milles on võimalikult vähe auke, seda eriti uute regulatsioonide harmoniseerimisel liikmesriikide seadustega," lisas fond oma teates.

Valuutafond kutsus üles ka karmimale järelevalvele, kritiseerides Euroopa pankade stressiteste, mis näitasid panku tegelikkusest oluliselt tugevamatena.

"Euroopa stressitestis peab kaugemale vaatama kitsast maksejõuetusest ja üha enam selgitama teisi ohukohti nagu likviidsusriskid ja struktuursed nõrkused," seisis fondi raportis.

"Stressitesti tulemustele lisaks kindlust juurde varade kvaliteedi ülevaade, ühtsed halbade laenude definitsioonid ning standardiseeritud laenukvalifitseerimised," lisas fond.

Lisaks tahaks IMF näha samme, mis lahutaksid pangandusriski riiklikust riskist. Selleks saaks muuta Euroopa Stabiilsusmehhanismi sedasi, et panku saaks kiiresti rekapitaliseerida ja see ei peaks langema riikide õlule.

Autor: Fredy-Edwin Esse, California

Hetkel kuum