8. detsember 2013 kell 21:00

Eesti maanteed ei vaja maksustamist

Pikalt on käinud diskussioon, et praegu Eestis kehtiv raskeveokimaks tuleks asendada teemaksuga. Valitsus on aga selgitanud, et Euroopa Liidus on raskeveokimaks kohustuslik ja kõik need riigid, kel seda pole, peavad maksu lähiajal kasutusele võtma. Nii et raskeveokimaksust Eesti loobuda ei saa.

Mis puudutab aga lisaks veel üldise teemaksu kehtestamist, siis väidetavalt on valdav osa Eesti teedel sõitvatest raskeveokitest siinses registris. Seega välismaistelt vedajatelt laekuv maksutulu oleks mitu korda väiksem kui Eesti vedajatele langev täiendav maksukoormus. Seetõttu pole teemaksu seni kehtestatud. Kuigi oleks huvitav tutvuda vastava statistikaga.

Tülikas administreerida. Mõnes teises riigis kehtiva teemaksu tõttu ei ole meil jäänud ükski vedamisotsus tegemata, küll aga on selle administreerimine üksjagu tülikas.

Ilmselt vaataksin kogu teemale teise pilguga, kui töötaksin rahandusministeeriumis ega saaks eelarve tulusid ja kulusid kuidagi tasakaalu. Siis võiks Euroopa Komisjoni ettepanek kehtestada igas riigis kõigile liiklejatele võrdsed teemaksud isegi meeldida.

Praegu olen aga igasuguste täiendavate maksude vastu. Et siis paraneks Eesti teede kvaliteet oluliselt, on minu arvates müüt, sest teemaksuna kogutav raha ei saa Eesti väiksust arvestades olla märkimisväärne. Ettepanek maksustatud teelõikudest ei sobi aga Eestile üldse. Suunata raskeveokid suhteliselt vähe arendatud kõrvalteedele oleks erakordselt liiklusohtlik.

Hetkel kuum