Eramud pakuvad maksuametile huvi

02. juuli 2014, 00:00

Mai lõpus võttis maksu- ja tolliamet tähelepanu alla eramute ehituse, eesmärgiks ehitusturu korrastamine ja ümbrikupalkade osakaalu vähendamine. Kontroll on kaasa toonud küsimusi ja tekitanud ka vaidlusi.

Anonüümseks jääda sooviv eramu perenaine, kelle nimi on toimetusele teada, vaidlustas 29. mail maksu- ja tolliameti töötajate õiguse tungida tema tahte vastaselt tema pere omandis ja valduses olevale krundile ja majja, mis asub Vaheaia teel Viimsis. Teda häirib see, et maksuamet ei teavitanud oma tulekust.

“Meie käest ei küsinud keegi selliseks tegevuseks eelnevalt luba. Kasutati ära olukorda, et meid omanikuna ei olnud kohal, ja marsiti eramusse, korraldati seadusevastaselt ülekuulamisi ning kolati ümber maja,” kirjeldab perenaine olukorda. Ta lisab, et abikaasaga võttis maksuhaldur telefoni teel ühendust ning ütles, et ta on maksu- ja tolliametist, siseneb nende majja ja hakkab sealsetelt inimestelt seletusi võtma.

Perenaise sõnul ei küsinud maksuhaldur selleks luba, ei jaganud mingeid selgitusi ega põhjendanud oma tegevuse eesmärke. Kohalolnud inimesed rääkisid, et ametnikud olid juba enne kõnet majja ja valdustesse tunginud.

Maksuhaldur selgitas, et tema tuli ehitusele vaatlust tegema ja tegutses maksukorralduse seaduse § 72 alusel. See paragrahv ütleb, et maksuhalduri ametnikul on õigus vaadelda majandustegevusega mittetegeleva isiku omandis või valduses olevat vara, kui vaatlus ei kujuta selle isiku tahte vastast eluruumi või valdusesse sisenemist ning selle läbiotsimist.

Maksuamet: iga objekti hinnatakse eraldi. Maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna ehitusvaldkonna juhi Raivo Piiritalo sõnul ei saa maksuhaldur seadusest tulenevalt üksikjuhtumi kohta põhjalikke selgitusi esitada.

“Iga ehitusobjekti kohta tegid maksuametnikud eelanalüüsi, tegemaks kindlaks ehitustööde teostamise objektil. Sealhulgas hindasid revidendid registrikandeid ning kasutuslube. Samuti otsustasid ametnikud kõikidel juhtudel enne objektile sisenemist kohapeal, kas objekt on kellegi eluruum või mitte ja kas seal tehakse ehitustöid või mitte,” lausus Piiritalo. Tema sõnul valmis objektidel, kus ehitustöö ei käinud, vaatlusi läbi ei viidud. Piiritalo ütles, et kõikidel juhtudel teavitati vaatlusest ning selle põhjustest kontrollitavat maksukohustuslast, ka siis, kui inimene objektil ei viibinud. “Tahte vastaselt maksuameti ametnikud kellegi eluruumi sisenenud ei ole,” kinnitas ta.

Tema sõnul teavitab maksuhaldur vaatlusest siis, kui ta on juba ukse taga, ja kui omanik ei ole kohal, siis talle helistatakse.

Piiratalo lisas, et vaatlust teinud töögrupi juht on vaatluste järelkajana eramuomanike ja ehitajatega suhelnud, selgitades vaatluse põhjusi ja ametnike tegevuse seaduslikke aluseid. “Sellist põhjendamist saab paluda ka kirjalikult ning ka seda on ehitusobjektide kontrolli järel mitmel juhul ette tulnud,” ütles Piiritalo.

Advokaadibüroo Borenius partner Egon Talur leidis, et vaatlusest tuleb ette teatada vähemalt sellise aja jooksul, mis võimaldab maksukohustuslasel kavandatava toimingu suhtes seisukoha võtta. “Erandjuhul on maksuhalduril õigus vaatlust korraldada ka ette teatamata, kui see on vajalik kiireloomulistel juhtudel või kui etteteatamine võib ohustada vaatluse eesmärgi täitmist. Samuti ei saa maksuhaldur vaatlusest ette teatada juhul, kui ametnikel ei ole õnnestunud vara omanikku või valdaja elu- või asukohta kindlaks teha,” selgitas ta.

Taluri sõnul võib maksuhaldur vaatluse käigus küsitleda vaatluskohas viibivaid isikuid, kuid ametnikul ei ole õigust teha vaatluse käigus läbiotsimist, avada lukustatud ruume ega siseneda eluruumidesse selles elavate isikute tahte vastaselt.

“Reeglina peab maksuhaldur maksumenetluses tähendust omavat teavet küsima maksukohustuslaselt endalt, kuid vaatluse käigus on maksuhalduri ametnikud õigustatud küsima teavet maksukohustuslase majandus- või kutsetegevuse kohta ka maatükil, ehitises või ruumis viibivatelt isikutelt. Igal juhul tuleb vaatluse käik aga protokollida,” selgitas Talur.

Selgitused on paratamatud. Eramute kontroll on maksuameti sõnul kulgenud suuremate erimeelsusteta. “Enamik ehitajatest ja eramuomanikest olid tänu meedias levitatud sõnumile maksu- ja tolliameti tegevusest teadlikud ja aitasid kaasa menetlustoimingute korraldamisel ja teabe kogumisel. Vaie on esitatud vaid ühel korral,” märkis Piiritalo. “Küll on maksuhaldur pidanud andma selgitusi, miks tehakse vaatlus etteteatamata. Kuna enamik eraisikutest eramuomanikke ei ole kunagi maksu- ja tolliameti tegevusega ja toimingutega kokku puutunud, siis on täiendav selgitusvajadus ka arusaadav.”

Maksuameti ametnikud on selgitanud, et vaatlusest ette teatades ei pruugi kõik kolmandad isikud olla hiljem küsitlemiseks tuvastatavad või maksuhalduri poolt ülesleitavad. “Seega võib tekkida olukord, kus maksuhaldur ei suuda vaatluse käigus jäädvustada situatsiooni terviklikult ning on sellest tulenevalt hiljem sunnitud hindama mittetäielikke või mitteobjektiivseid tõendeid. Etteteatamata vaatlus on põhjendatud otstarbekuse, lihtsa ning kiire kontrollimenetluse läbiviimise põhimõtetest lähtuvalt,” märkis Piiritalo.

 

Kommentaar

 • Kodu kaitseb põhiseadus

Egon Talur, Advokaadibüroo Boreniuse partner

Isiku kodu on puutumatu ja põhiseaduse § 33 keelab eluruumi, valdusesse või töökohta tungimise ja nende läbiotsimise. Piirangust on sätestatud ka rida erandeid avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguse ja vabaduse kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses, kuid maksukorralduse seaduse alusel toimuv maksumenetlus erandite hulka ei kuulu. Olukorras, kus maksukohustuslane ei luba oma valduses vaatlust teha, on võimalik koguda tõendeid teisiti.

 

 Taust

 • Kui ehitad eramaja – meelespea tellijale ja ehitajale

Maksude tasumise kohustus oleneb sellest, kas eraisikust tellija tellib ehituse äriühingult, füüsilisest isikust ettevõtjalt või ehitusmehelt, kes ei ole ettevõtja.

Kui ehitajaks on äriühing
Ehitustööde tellimisel äriühingult pole eratellijal peale lepinguhinna käibemaksu tasumise kohustuse muid maksukohustusi. Kõigilt töötajatele tehtud palgaväljamaksetelt maksab maksud tööandja.
Kui äriühing soovib arveldada sularahas ning lepingu lõplik hind kujuneb käibemaksu võrra odavamaks, siis on risk, et ­sularahas tehtud töötasu väljamakseid töötajatele ei kajastata tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidel.

Kui ehitajaks on füüsilisest isikust ettevõtja e FIE
FIEst ehitajate tegevus on käsitletav iseseisva majandus- ja kutsetegevusena, mille eesmärk on tulu saamine, ning makstud töö või teenustasu muutub tema ettevõtlustuluks, mida eraisikust ehitaja peab deklareerima. Sellelt tulult peab tasuma tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kui tegemist on käibemaksukohustuslasega, siis ka käibemaksu teenuste ja kaupade müügilt. Kui FIE soovib arveldada sularahas, siis on risk, et riigile jäävad maksud maksmata.

Kui ehitajaks on füüsiline isik
Kui ehitaja tegevus ei vasta tulumaksuseaduse § 14 lg-s 2 sätestatud ettevõtluse tunnustele, siis peab töölepingu korral tellija tasuma palga väljamaksetelt kõik maksud ja maksed; töövõtu-, käsundus või muu võlaõigusliku lepingu korral peab ehitaja tasuma töö- või teenustasult oma tuludeklaratsioonis tulumaksu ja tellija deklareerima ja tasuma sotsiaalmaksu ja -maksed.

 

 

 Tasub teada

Millistel tingimustel on maksuametil õigus siseneda eramusse ja korraldada kontrolli?

Vaatluste tegemisel lähtub maksuhaldur eeldusest, et ehitaja on ehitusettevõte, maksukohustuslane. Eesmärk ongi kontrollida ehitajate tegevuse vastavust õigusaktidele.
Eluruumi sisenemiseks ja seal vaatluse tegemiseks on maksuhalduril vaja eluruumis elava kodaniku nõusolekut. Eluruum on elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks.
Sõltumata sellest, kas tegemist on eluruumiga või mitte, ei sisene maksuhaldur ühelgi juhul lukustatud hoonetesse ega ruumidesse, ei otsi läbi ega tungi ebaseaduslikult kellegi valdusesse.

Allikas: maksu- ja tolliamet

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

  Vaata kogu kava
  Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
  01. July 2014, 20:26
  Otsi:

  Ava täpsem otsing