Koit Brinkmann • 24. november 2015 kell 9:08

Weroli kriminaalasi lõpetati

Weroli kriminaalasi lõpetati  Foto: Erik Prozes

Werol Tehaste ja Eesti Energia vahel sõlmitud lepingu uurimiseks algatatud kriminaalasi lõpetati, kuna uurimine tuvastas, et katlamaja seadmete väärtuse hindamiseks Eesti Energiale valeandmeid ei esitatud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri teatel tuvastati kriminaalmenetlusega, et 2011. aasta jaanuaris ASi Werol Tehased ja Eesti Energia ASi lepingu sõlmimisel võeti katlamaja seadmete väärtuse määramise aluseks objektiivsed andmed, sealhulgas oli nende hinna kindlakstegemiseks määratud ekspertiis. Uurimise käigus kogutud tõendid kinnitasid, et Eesti Energia ASile ei esitatud mainitud lepingu sõlmimisel valeandmeid.

Kuna kuritegu ei ole tuvastatud, lõpetas politsei prokuratuuri loal kriminaalmenetluse.

Selle aasta septembris esitas Postimehe ajakirjanik prokuratuurile infomatsiooni ja dokumente, mis kajastasid Werol Tehaste ja Eesti Energia vahelist katlamaja tehingut. Nimelt viitas dokumentide esitaja võimalikule pettusele Eesti Energia suhtes.

Dokumentides kajastatud andmete kontrollimiseks alustas Lõuna ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse karistusseadustiku § 209 lg 2 p 3 tunnustel.

Kriminaalmenetluse eesmärk oli välja selgitada, millised andmed võttis Eesti Energia aluseks ASile Werol Tehased kuuluva katlamaja väärtuse määramisel hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel ning kas katlamaja väärtuse kohta võis keegi esitada Eesti Energia ASile valeandmeid.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust tegi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo.

Hetkel kuum