Äripäev • 29. mai 2017 kell 8:42

Mediaanpalk kasvas aastaga 53 euro võrra

Foto: EPA

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel oli selle aasta esimese kvartali mediaanväljamakse 877 eurot.

Töötajatele tehtud väljamaksete summa oli 1 676 057 549 eurot ja väljamakse tehti 546 177 inimesele. Võrreldes 2016. aasta I kvartaliga suurenes mediaan 53 euro võrra ehk 824 eurolt 877 euroni, väljamakseid tehti 2362 inimesele rohkem, samuti suurenes summa 106 269 822 euro võrra.„Täpsustasime mediaanpalga arvutamise metoodikat, et see sarnaneks rohkem teistes asutustes kasutusel olevale arvutuskäigule ja teeks andmed selliselt paremini kasutatavaks ja võrreldavaks,“ selgitas maksu- ja tolliameti teabeosakonna talitusejuhataja Piia Viks-Binsol.Varasema metoodika järgi summeeriti isiku aasta jooksul saadud bruto väljamaksed ja saadud summa jagati 12ga ning seejärel leiti saadud summast mediaan. Kuna selline arvutamine ei võtnud arvesse seda, mitme kuu jooksul inimene reaalselt sissetulekut sai, siis alates 2017 I kvartalist leitakse mediaanpalk kvartali jooksul inimestele tehtud kõikide kuu palgamaksete alusel. Arvutuskäigu muutuse tõttu on mediaan ka veidi kõrgem.„Vana metoodika järgi arvutatud kvartaalne mediaan alates 2002. aastast kuni 2016. aasta lõpuni jääb samuti meie kodulehele ja nii on numbrid soovi korral kõigile võrreldavad,“ lisaks Viks-Binsol. Täpsemad numbrid leiate siit.Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt. MTA kvartaalsete väljamaksete statistika sisaldab palka ja muid tulumaksuga maksustatavaid tulusid, mida tööandja deklareerib tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodidega 10,12,13 ja 15. Selle hulka ei kuulu koondamishüvitised.

Hetkel kuum