Jõustus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise määrus

04. jaanuar 2001, 16:04

Tallinna Linnavalitsus hüvitab alates sellest aastast kuni 80% liitumistasust paljudele ühisveevärgi, kanalisatsioonivõrgu või mõlemaga liitujatele, kes elavad neis piirkondades, kus seda pole veel välja ehitatud, teatas Raepress. 1. jaanuaril jõustus linnavolikogu määrus, mis kinnitas liitumistasu osalise hüvitamise juhendi. Liitumistasu osaline hüvitamine puudutab neid, kelle kinnistul asuv maja sai kasutamisloa enne 1995. aasta 16. juunit.

Kinnistu liitumisel ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga selle toimimise
esimesel aastal hüvitatakse 80% liitumistasust, teisel aastal 70%
liitumistasust ning kolmandal ja järgnevatel aastatel 50% liitumistasust.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni omanik või valdaja, st. vee-ettevõtja peab
veevärgi ja kanalisatsiooni toimimise algusest teatama kinnistu omanikule
või valdajale ühe kuu jooksul pärast seda, kui peatoru kasutamisluba on
välja antud. Kasutamisloa väljaandmise kuupäev võetakse ka aluseks veevärgi
ja/või kanalisatsiooni toimimisaastate arvestamisel oma piirkonnas.

Liitumistasu osalist hüvitamist taotlev kinnistu omanik või valdaja esitab
kinnistu asukohajärgsele linnaosavalitsusele vastava avalduse. Koos
avaldusega peab ta esitama liitumislepingu ning lisaks sellele kas akti, mis
tõendab, et tema elamu on võetud kasutusele enne 16. juunit 1995 või siis
Tallinna Hooneregistri sellekohase õiendi.

Kinnistu asukohajärgne linnaosavalitsus kontrollib ühe kuu jooksul liituja
õigust osalisele hüvitusele. Jaatava otsuse korral teatab linnaosavalitsus
liitujale kirjalikult hüvitise suuruse ning tasub hüvitise veevärgi ja
kanalisatsiooni omanikule või valdajale.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing