Riigikontroll: Põllumajandus-Kaubanduskoja halduskulud põhjendamatult suured

20. jaanuar 2004, 16:02

Riigikontroll auditeeris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tegevust riigi poolt rahastatud projektide toetamisel ja leidis mitmeid vajakajäämisi.

Riigikontroll leidis, et mõne projekti puhul oli aruannetes näidatud Koja halduskulude osa põhjendamatult suur - koja halduskulud võiksid hea tava kohaselt moodustada üldjuhul mitte üle 14% projekti kohta, kuid mõne projekti puhul kulus halduskuludeks üle poole rahast, seisab kontrolliaktis.

Auditi käigus leiti juhtumeid, kus Koda vahendas saadud raha ka kolmandatele isikutele, kes kasutasid seda muuks kui eraldisega taotletud eesmärgil või kus lepingutes kirja pandu ei vastanud mitte alati lepingu tegelikule sisule. Näiteks kasutas raha korduva edasijagamise tõttu eraldisi kokku enam kui 50 organisatsiooni, kusjuures vahendamise tõttu võis täheldada paralleelset maksmist samade tegevuste eest.

Auditi ühe järeldusena heidab Riigikontroll ka kojale ette, et Põllumajandusministeerium ei olnud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kaudu toimivate projektide toetamisel pööranud tähelepanu riigiabi reeglitele. Samuti tuleks paremini tagada Kojale eraldatud raha sihipärane kasutamine.

Riigiabi andmine peab olema range kontrolli all, kuna võib kahjustada konkurentsi - sel põhjusel tulnuks taotleda rahandusministri luba Põllumajandus-Kaubanduskoja projektidega seotud teiseste põllumajandustoodete turustamiseks, seisab aruandes. Seda ei olnud tehtud. Riigiabi andmine tuleb edaspidi viia kooskõlla Euroopa Liidus kehtivate reeglitega - alates 1. maist peab riigiabi andmiseks taotlema luba põllumajandust puudutava riigiabi korral.

Riigikontroll näeb vajadust muuta Koja kuluarvestussüsteem põhjalikumaks, sest praegu ei ole riigieelarvesse eraldist kavandades Põllumajandusministeeriumil täpset ettekujutust Koja enda võimalustest rahastatavate tegevuste finantseerimisel, samuti eri tegevustega seotud kuludest. Asjaolu, et Koja kuluarvestuses ei eraldatud riigi raha eest tehtavaid kulutusi muudest kuludest, muutis kulud kontrollimatuks.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on põllumajandustootjaid, põllumajandussaaduste töötlejaid ja põllumajandusele teenuseid osutavaid isikuid ühendav mittetulundusühing. 2003. aastal eraldas riik Kojale 10 miljonit krooni. Koda on saanud raha ka Maaelu Edendamise Sihtasutuselt ja Põllumajandusministeeriumilt väljaspool eraldist - 2003. aastal eraldisega kokku 16 275 000 krooni.

Lähemalt saate Riigikontrolli leidude ja ettepanekutega tutvuda <#Riigikontrolli kodulehel=http://www.riigikontroll.ee>. Aruande lisas on toodud ka rahandusministri ja põllumajandusministri seisukohad.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing