BBC Putini kõnest: kursimuutust ei tule

26. mai 2004, 17:06

Oma iga-aastases pöördumises Venemaa parlamendi poole teatas Vladimir Putin, et ei kavatse kurssi muuta vaatamata süüdistustele autoritaarsuses.

Venemaa elanikele lubas ta sissetulekute kasvu 50% võrra 2010. aastaks, kirjutas BBC.

Oma esinemise alguses teatas Putin, et Venemaa peab minema elukvaliteedi märgatava paranemise uuele etapile. President jagas Venemaa ajaloo postnõukogude perioodi kolmeks etapiks. Esimesel etapil toimus vana süsteemi demonteerimine, teisel puhastati varemed ja alles praegu on riik taas loomisjärku jõudnud.

Sellegipoolest pole Venemaa majandus veel saavutanud 1989. aasta taset, kui algasid tormilised muutused. Putin kordas, et riigi ees seisavad SKT kahekordistamise ülesanne, võitlus vaesusega ja armee moderniseerimine.

Presidendi sõnul avaldatakse Venemaale 'poliitilist ja informatsioonilist' survet, mis segab arengut. Räägitakse, et Venemaal kehtestatakse autoritaarne võim, kuid kurssi muuta Venemaa ei kavatse, teatas Putin. Saal vastas nendele sõnadele aplausiga.

Edasi rääkis Putin elamispinnaga kindlustamise kättesaadavusest. Tema sõnul segab praegune olukord inimestel mobiilset liikumist riigis ning laste soetamist. President püstitas ülesande, et 2010. aastaks omaks kolmandik elanikest, mitte kümnendik nagu praegu, võimalust omandada elamispinda. Selleks on vajalik arendada pikaajaline hüpoteeklaenude süsteem, purustada monopol ehitusturul ja kindlustada omandiõiguse garantiisid.
Sealjuures nõudis Putin korra majja löömist sotsiaalelamispindade eraldamise sfääris.

Rääkides tervishoiusüsteemist nimetas Putin seda ebaefektiivseks. Ta tõi näiteid sellest kuidas erinevad inimeste eluaja pikkused arenenud ja üleminekumajandusega riikides. Putin teatas vajadusest süsteemi moderniseerimiseks vabatahtliku kindlustuse alusel ja õiguslike aluste loomist erameditsiiniteenuste arendamiseks.

Minnes üle hariduse probleemidele ütles Putin, et süsteem ei vasta tööturu nõudmistele. Presidendi sõnul võrdub ülikoolide lõpetajate arv praktiliselt keskkoolide lõpetajate arvuga, kuid tööturul ei jätku sellegipoolest spetsialiste paljudel aladel. Ta tegi ettepaneku, et tasuta hariduse saanud inimene on kohustatud töötama mõned aastad oma erialal või maksma riigile haridusele kulutatud raha tagasi.

Putin teatas, et Venemaa võib täita ülesande SKT kahekordistamisest 2010. aastaks. Sealjuures peavad sissetulekud inimese kohta suurenema 1,5 korda 2010. aastaks mitte 10 aastaga nagu varem planeeritud.

Putini sõnul on tarvis Venemaal läbi viia eelarveliste asutuste restruktureerimine, mis kasvavad 'nagu seened'.

Eelarvereform lubab minna üle efektiivsele maksusüsteemile, teatas president. Maksusüsteem peab muutuma palju soodsamaks investeerimiseks kui see on konkureerivates riikides. Putin lubas jätkata maksude vähendamist, kuid sealjuures võidelda maksudest kõrvalehoidmisega sh erinevate maksude optimeerimise skeemidega.
See lubab kahe aastaga saavutada rubla vabale konverteeritavusele ja lähiaastatel vähendada inflatsiooni 3%-le.

Venemaa majanduse arengut segab vananenud infrastruktuur, eriti transpordi osas. Selleks on tarvis saavutada selles sfääris konkurentsikeskkond. Sealjuures säilitab riik pika aja jooksul kontrolli infrastruktuuride üle.

Rääkides teedest, teatas Putin, et Venemaa peab integreeruma Euroopa transpordisüsteemi, sidudes selle Kaug-Idaga. Ta kinnitas tasuliste teede loomise vajadust Venemaal.

Armee moderniseerimisest rääkides rõhutas Putin strateegiliste tuumajõudude varustamise vajalikkust kõige tänapäevasema relvastusega. Selleks on riigil olemas kõik võimalused, ütles Putin.

Armeeteenistuse prestiiži tõstmiseks tuleb arendada hüpoteeklaenude andmise süsteemi sõjaväelastele. Sealjuures tuleb läbi viia kogu armee vara inventariseerimine.

Edasi rääkis Putin suhete arendamisest SRÜ riikidega ja Venemaa integreerumise vajadusest maailma struktuuridesse nagu Maailma Kaubandusorganisatsioon.
Lähemalt peatus ta koostööl Euroopa Liiduga ning mainis vajadust arendada koostööd USA, Hiina ja Indiaga.

Üheks tähtsaimaks ülesandeks nimetas Putin terrorismivastase koalitsiooni tugevdamist. Sealjuures ei tohi aga võitlus terroriga olla inimõiguste rikkumise ettekäändeks.

Rääkides riigi demokratiseerimisest, rääkis Putin, et Venemaa seisab alles tee alguses. Venemaa parteide finantseerimine pole presidendi sõnul läbipaistev. Putin kritiseeris rohkearvulisi ühiskondlikke organisatsioone, mis 'toituvad' välis- ja kodumaistest fondidest. Nad ei aita kaasa Venemaa elanike õiguste efektiivsele kaitsele.

Putin lubas lõpetuseks kaitsta Venemaa demokraatlikke saavutusi ning kindlustada riigi julgeolek.

<#BBC=http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_3748000/3748807.stm>

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing