Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu tunnustas Eesti konvergentsiprogrammi

06. juuli 2004, 13:35

Esmaspäeval andis Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu ECOFIN tunnustava hinnangu Eesti konvergentsiprogrammile.

ECOFIN märkis, et Eesti senine eelarvepoliitika ja programmis toodud strateegia on kooskõlas eesmärgiga hoida eelarve tasakaalus või ülejäägiga, teatas rahandusministeerium. Arvestades ka valitsussektori madalat võlakoormust on Eesti positsioon hea tegelemaks rahvastiku vananemisest tingitud pikaajaliste survetega eelarvele.

Lähiajaloos on Eesti prognoosinud eelarve tulusid realistlikult ning ka
tulevikuprognoos on nõukogu hinnangul adekvaatne. Samas ei saa välistada
väliskeskkonna mõjudest tulenevaid riske majanduskasvule.

Negatiivsena märgiti rahandusministeeriumi teatel ära suur jooksevkonto puudujääk, mille vähenemist Eesti lähiaastatel siiski ootab. Kui see aga läbi suureneva erasektori säästmise ei toimu, ei pruugi tasakaalus eelarve olla piisav, et toetada jooksevkonto defitsiidi soovitud vähenemist.

Range eelarvedistsipliin on nõukogu hinnangul kriitilise tähtsusega välistasakaalu parandamisel. Nõukogu analüüsis märgitakse, et Eesti on üks väheseid liikmesriike, kelle eelarvepositsioon 2004. aastal halveneb ning seda kiireneva majanduskasvu tingimustes.

?Kahe nädala jooksul oleme saanud Euroopa Liidust kaks väga kaalukat ja
positiivset signaali meie eelarve- ja majanduspoliitika kursi õigsuse
suhtes. Nii Eesti vastuvõtmine vahetuskursimehhanismi ERM2 liikmeks kui ka
ECOFINi eilne otsus ja kommentaar meie konvergentsiprogrammi suhtes on
tugevad märgid Eesti eelarve- ja majanduspoliitika jätkusuutlikkusest
Euroopa Liidus,? ütles ECOFINi kohtumiselt naasnud rahandusminister Taavi
Veskimägi.

?Pidades silmas rahvastiku jätkuvat vananemist, on Eesti üks kindlama eelarvepositsiooniga liikmesriike. Edu säilitamiseks on möödapääsmatu otsustavalt liikuda edasi hariduse ja tööturu struktuurireformidega ning jätkata konservatiivse eelarvepoliitikaga,? lisas rahandusminister.

Euroopa Liidu (EL) eelarvepoliitikate järelevalve protseduuri raames
esitavad kõik EL liikmesriigid iga-aastaselt oma stabiilsus- ja
konvergentsiprogrammid, mis panevad paika nende eelarvepoliitika eesmärgid
ja meetmed lähiaastateks.

Stabiilsusprogrammides peavad EL ühisraha eurot kasutavad liikmesriigid
seadma oma eelarvepoliitika eesmärgiks saavutada Stabiilsuse ja kasvu paktis
sätestatud tasakaalulähedase või ülejäägiga eelarvepositsiooni. Eurot
mittekasutavad liikmesriigid esitavad konvergentsiprogrammi, mis on suunatud
euro kasutuselevõtuks valmistumisele ja selleks vajalike Maastrichti
kriteeriumide täitmisele.

Konvergentsi- ja stabiilsusprogramme hindab Euroopa Komisjon ning lähtudes
viimase analüüsist ja liikmesriikide vahelisest diskusioonist annab oma
hinnangu programmile ka ECOFIN. Liikmesriigi poolt programmis sätestatud
eesmärke hakatakse regulaarselt jälgima ning kõrvalekallete puhul
eesmärkidest antakse riigile soovitus võtta kasutusele täiendavad meetmed
olukorra parandamiseks.

Eesti valitsus kinnitas konvergentsiprogrammi 13. mail 2004. Eesti seadis
endale programmis eesmärgi hoida lähiaastatel valitsussektori eelarve
tasakaalus. Tööjõuturu olukorra parandamiseks on Eesti otsustanud vähendada
tööjõu kõrget maksukoormust. Tõstmaks pikaajalist majanduskasvu potentsiaali
ja suurendada monetaarstabiilsust, soovib Eesti saada võimalikult kiiresti
Euroopa Majandus- ja Rahaliidu täisliikmeks ning võtta kasutusele ühisraha
euro.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing