Tõhustub järelvalve jahipidamise nõuete üle

07. oktoober 2004, 11:04

Valitsus kiitis täna heaks jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Seadusemuudatuse peamisteks eesmärkideks on täpsustada jahiseaduse vastutust, jahipidamiskeelu või nõusoleku andmist ning täiendada ulukikahjustustega seonduvat.

Jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu järgi tõhustub jahiulukite kui taastuva loodusvara säästev kasutamine. Seni olid karistuste määrad väärtegude puhul eristamata ning jahipidamise nõuete rikkumist oli keeruline karistada. Uus seaduseelnõu on trahvimäärade suhtes paindlikum ning näeb väärtegude puhul ette järgmised karistused:

rahatrahv jahiloa andmise, tagastamise ja jahiloale kantud andmete arvestuse nõuete rikkumise eest on kuni 100 trahviühikut, juriidilisele isikule aga kuni 50 000 krooni.
rahatrahv jahiloa avamata jätmise eest, uluki tabamise või haavamise kohta märke tegemata jätmise eest või teadlikult vale märke tegemise korral kuni 200 trahviühikut
jahipidamise nõuete rikkumise eest suurulukijahil, püünise kasutamisel, ajujahi korraldamisel, jahiohutuse ja jahipidamise nõuete eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
ühisjahi korraldamise nõuete rikkumisel karistatakse jahijuhatajat rahatrahviga kuni 300 trahviühikut
jahipidamist õigustavate dokumentideta jahipidamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga

Trahviühik on rahatrahvi baassumma, 1 ühik = 60 krooniga.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing