Riigikohus: Põhiseadus euro kasutuselevõtuks takistusi ei tee

Gert D. Hankewitz 11. mai 2006, 12:33

Riigikohtu leidis, et pärast Euroopa majandus- ja rahaliidu liikmeks saamist ei jää Eesti Pangale õigust emiteerida Eesti raha ega Eesti krooni.

Riigikogu taotles Riigikohtu seisukohta küsimuses, kas põhiseaduse §-i 111 saab koostoimes põhiseaduse täiendamise seaduse ja Euroopa Liidu õigusega tõlgendada selliselt, et:
1) Eesti Pangal on majandus- ja rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks olemise tingimustes Eesti raha emiteerimise ainuõigus;
2) Eesti Pank säilitab majandus- ja rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks olemise tingimustes Eesti krooni emiteerimise õiguse.

Riigikogu esitas oma küsimuse tulenevalt menetluses olevast Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõust. Eelnõu eesmärk on muuta seadusandlust selliselt, et Eestis oleks võimalik kasutusele võtta Euroopa Liidu ühisraha euro. Eelnõu näeb praegusel kujul ette, et Eesti saamisel majandus- ja rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks, kaob käibelt Eesti kroon.

Euroopa Liidu liikme kohustuseks on Eesti Euroopa Liiduga ühinemise akti alusel võtta kasutusele ühisraha. Põhiseaduse § 111 näeb ette Eesti Panga ainuõiguse emiteerida Eesti raha ning Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 106 ütleb, et Euroopa Ühenduse piires ainsa seadusliku maksevahendi staatust omava euro emiteerimise lubamise ainuõigus on Euroopa Keskpangal. Küsimus tõusis sellest, et neid sätteid pole võimalik samaaegselt kohaldada. Riigikohus leidis, et tulenevalt põhiseaduse täiendamise seaduse §-st 2 tuleb põhiseaduse § 111 kohaldamata jätta ning lähtuda Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklist 106.

Seega, Riigikohus jõudis arvamuses seisukohale, et põhiseadus euro kasutuselevõtuks takistusi ei tee. Eesti Pangal ei ole ajal, mil Eesti Vabariik on majandus- ja rahaliidu täieõiguslik liige, Eesti raha emiteerimise ainuõigust ega Eesti krooni emiteerimise õigust.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing