Valitsus kiitis heaks riigi eelarvestrateegia 2007-2010

31. mai 2006, 09:41

Riigi eelarvestrateegia mahuks aastatel 2007-2010 on 335 miljardit krooni, sellest ligi 49 miljardit moodustavad välisvahendid.

RESi üldeesmärgiks on tagada Eesti kiire, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud jätkusuutlik majanduslik areng.

Muu hulgas näeb strateegia ette 6,17 miljardit krooni investeerimise kutsehariduse arendamisse, samuti kulutatakse juba järgmisel aastal tasuta töövihikute soetamiseks kõigile põhikooliõpilastele 57,2 miljonit krooni.

1,1 miljardi krooniga rahastatakse uue mitmeotstarbelise jäämurdja ehitamist järgmisel aastal, teine jäämurdja ehitatakse aastatel 2009 - 2010.

1,2 miljardit suunatakse Viru vangla ehitamiseks ja 250 miljonit lisakrooni igal aastal eelkõige politsei- ja päästetöötajate ning piirivalvurite palkadeks.

231 miljoni krooniga toetatakse teadus- ja tehnoloogiaparkide ning inkubatsioonikeskuste arendamist ja innovatsiooniteadlikkuse tõstmist ühiskonnas.

Teede korrashoidu rahastatakse kokku 15,1 miljardi krooniga, lisaks sellele suunatakse 4,82 miljardit Tallinn – Tartu maantee ehitusse.

2,65 miljardit on kavandatud investeeringuteks ühistranspordi arendamisse ja keskkonnasõbralikumaks muutmisse, suurimaks projektiks on uute trammiliinide rajamine Tallinnasse.

Mõisakoolide ja pühakodade riiklikku programmi rahastatakse riigieelarvest nelja aasta jooksul kokku 110,5 miljonit krooniga, millele lisanduvad Norra finantsvahendid 105 miljoni krooni ulatuses.

Põllumajandustootjatele makstakse välisvahendite arvelt kokku 3,47 miljardi krooni ulatuses ühtset pindalatoetust, lisaks on kavandatud täiendavaid otsetoetusi 2,26 miljardi krooni ulatuses.

Merereostuse avastamise ja likvideerimise võimekuse suurendamiseks eraldatakse kokku 797,5 miljonit krooni.

Eesti elanikkonna kvaliteetse joogiveega varustamiseks ning reovee kogumise ja puhastamise korraldamiseks investeeritakse ligi 9,2 miljardit.

Valmistatakse ette tuhamägede ohutuks muutmise projekti, mille maksumus on 3 miljardit krooni, ning looduskaitset rahastatakse 580 miljonit krooni ulatuses.

Kulude kokkuhoiu saavutamiseks ja tugiteenuste paremaks korraldamiseks peavad ministeeriumid analüüsima nende valitsemisalas olevate üheliigiliste riigiasutuste (nt siseministeeriumi valitsemisala asutused ja maavalitsused, vanglad, muuseumid, teedevalitsused, maaparandusbürood) raamatupidamise ja muude tugiteenuste korraldust ning võimaluse korral neet teenused tsentraliseerida. Vastavad ettepanekud tuleb esitada 2007. aasta eelarveprojekti raames.

Riigi eelarvestrateegia (RES) on dokument, milles Vabariigi Valitsus esitab oma eelarvepoliitilised põhimõtted, tegevuse peamised eesmärgid ning majandusolukorra analüüsi ja arenguprognoosi, sealhulgas valitsussektori tulude prognoosi.

Riigi eelarvestrateegia eelnõu ning selle lühikokkuvõte leiab rahandusministeeriumi kodulehelt http://www.fin.ee/res2007

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing