Selle aasta viimane võimalus eurotoetuseks

22. august 2006, 09:21

Eurotoetuste esimene periood 2004-2006 on lähenemas lõpule ning avanemas on viimased ettevõtlustoetuste voorud.

Järgmine võimalus toetuste taotlemiseks tekib kõige varem alles järgmise aasta keskpaigas, seega soovitame oma investeerimisvajadused läbi mõtelda ning uurida, kas osad neist on teostatavad EL toetuste abil, teatas BDA Estonia (Bradley Dunbar Associates OÜ).

Allpool on kirjeldatud viimaseid 2006. aastal avanevaid toetusskeeme.

1. ETTEVÕTLUSE INFRASTRUKTUURITOETUS
Infrastruktuuritoetuse eesmärk on kõrvaldada ettevõtte tegevuse kitsaskohad, mis tulenevad puudulikust infrastruktuurist. Taotlused tuleb esitada 15. septembriks. Kuna ehituse puhul on vajalik ehitusprojekti ja –loa olemasolu, siis on viimane aeg nimetatud dokumente koostama hakata.

Toetuse suurus: 100 000-25 mln krooni

Omafinantseering:
75% Saue või Maardu linn, Harku, Kiili, Saku, Viimsi, Saue, Jõelähtme või Rae vald 50% mujal Eestis

Taotleda saavad väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted (ka tegevusvaldkondade osas on teatud välistused).

Tegevused:
• elektritarbimisvõimsuse saamiseks vajalikud seadmed ja rajatised
• liitumistasud
• veevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud
• veevärgi ja kanalisatsiooni ning nendega kaasnevad ehitised ning seadmed
• gaasi- ja soojustrassid ning katlamajad
• ühendusteed ja sillad
• laadimisplatsid, parklad ja laoplatsid

2. MAAPIIRKONNA ETTEVÕTETE INVESTEERINGUTOETUS
Investeeringute valdkondadeks on turism, käsitöö, kohalikele elanikele suunatud teenindus ning toiduainete tööstus. Hetkel on küll valmimas alles toetuse tingimusi sätestava määruse eelnõu, kuid planeeritav dokumentide esitamise aeg on juba septembri lõpus. Kuna renoveerimise puhul on vajalik ehitusprojekti ja –loa olemasolu, siis on viimane aeg nimetatud dokumente koostama hakata.

Taotleja:
• töötajate arv alla 9,
• aastakäive ja bilansimaht alla 31 293 200 krooni
• eelmise majandusaasta müügitulu vähemalt 50 000 krooni
• tegutsenud vähemalt 12 kuud
• käibevara ja lühiajaliste kohustuste jagatis peab olema suurem kui 1,0
• käibevara, millest on maha arvatud varude summa, ja lühiajaliste kohustuste jagatis peab olema suurem kui 0,3
• puhaskasumi ja netokäibe jagatis peab olema suurem kui 0%;
• pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa ja omakapitali jagatis peab olema väiksem kui 2,3

Toetuse suurus: 400 000-600 000 kr/aastas, kusjuures projekti maksumus ei tohi ületada äriprojektis eelmise majandusaasta bilansi neljakordset mahtu

Omafinantseering: 50% kogusummast (v.a käibemaks)

Tegevused:
• turistide teenindamiseks vajaliku ehitise rekonstrueerimine või rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine
• majutus- ja toitlustusettevõttele esitatavate nõuete täitmiseks vajalike seadmete ostmine
• käsitööks vajaliku hoone rekonstrueerimine, seadmete ostmine
• kodutehnika remondiks vajaliku hoone rekonstrueerimine, seadmete ostmine
• teenindusettevõtte hoone rekonstrueerimine, seadmete ostmine
• lastepäevakodu, noortekeskuse, vanade- ja hooldekodu hoone rekonstrueerimine, spetsiaalsisustuse ja seadmete ostmine
• tootmishoone rekonstrueerimine (toiduainete töötlemiseks)
• toidu töötlemise ja pakendamise seadmete ja tehnoloogiliste liinide ning külmutusseadmete ostmine

Lisaks saavad jooksvalt saavad toetust taotleda alustavad ettevõtted stardiabi raames põhivara soetuseks. Maksimaalne toetuse summa on 160 000 krooni.

Teie projekti sobivuse täpsemaks hindamiseks ja tasuta eelkonsultatsiooniks pöörduge palun minu poole aadressil lo@bda.ee.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing