Äripäev • 5. detsember 2018 kell 8:08
Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.  Foto: Andras Kralla

Tallinna Sadam vähendab säästlike laevade tasusid

Tallinna Sadam pakub 2019. aastast oma sadamates laevanduse energiamärgisega ehk ESI-indeksiga liitunud laevadele võimalust taotleda kuni 8protsendilist tonnaažitasu soodustust, teatas ettevõte.

“ESI-indeksit kasutavad sadamatasude arvestamisel ligi 50 sadamat kõikjal maailmas, sh meie lähinaaber Helsingi, Euroopa suurimad sadamad Rotterdam, Antverpen ja Hamburg ning mitmed teised,” märkis Tallinna Sadama juhatuse liige Margus Vihman.

Tallinna Sadama sadamates saavad laevad taotleda soodustust järgmiselt – laevadel ESI-väärtusega üle 80 on tonnaažitasu soodustus 8 protsenti ning ESI-väärtusega 65-79,9 on soodustus 3 protsenti.

ESI-80 väärtus on valdavalt laevadel, kes kasutavad peamise kütusena LNGd või mis kasutavad saaste vähendamiseks lämmastikühendite (NOx) katalüsaatoreid, monitoorivad kütuse- ja energiatarbimist ehk süsihappegaasi heidet ning omavad kaldaelektri kasutamise valmidust.

Teises soodustuse grupis on peamiselt laevad, mis kasutavad oma õhusaaste vähendamiseks lämmastikühendite katalüsaatoreid.

Tallinna Sadam rakendas keskkonnaalaselt diferentseeritud sadamatasude süsteemi esmakordselt 2014. aastal, mil võimaldas prügi sorteerivatele kruiisilaevadele soodustuse jäätmetasudelt. Erinevalt paljudest teistest ELi sadamatest soodustab Tallinna Sadam ka laevu, mis on heitmetes leiduvate väävliühendite (SOX) vähendamiseks investeerinud heitgaaside puhastusseadmetesse ehk skraberitesse ning võtab skraberite tekitatud jäätmed vastu ilma täiendava tasuta.

Keskkonnasäästu toetava meetmena pakkus sadam juba tänavuse aasta algusest võimalust kõigile veeldatud maagaasi peamise kütusena kasutavatele laevadele taotleda 4protsendilist tonnaažitasu soodustust.

Hetkel kuum