• OMX Baltic−0,02269,85
 • OMX Riga0,27922,42
 • OMX Tallinn−0,081 754,52
 • OMX Vilnius0,42992,36
 • S&P 5000,555 615,35
 • DOW 300,6240 000,9
 • Nasdaq 0,6318 398,45
 • FTSE 1000,368 252,91
 • Nikkei 225−2,4541 190,68
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,16
 • EUR/RUB0,0095,44
 • OMX Baltic−0,02269,85
 • OMX Riga0,27922,42
 • OMX Tallinn−0,081 754,52
 • OMX Vilnius0,42992,36
 • S&P 5000,555 615,35
 • DOW 300,6240 000,9
 • Nasdaq 0,6318 398,45
 • FTSE 1000,368 252,91
 • Nikkei 225−2,4541 190,68
 • CMC Crypto 2000,000,00
 • USD/EUR0,000,92
 • GBP/EUR0,001,16
 • EUR/RUB0,0095,44
 • 18.12.95, 00:00

Helvetia Balti Partnerite kool keskastme töötajatele

Kursuse nimetus: Personali juhtimist saab ja tuleb õppida
Läbiviija firma: Helvetia Balti Partnerid
Läbiviija isik: Eva Keinast
Aeg: 27. oktoober 1995
Koht: Mustamäe tee 22/ Forelli 2
Sihtgrupp: keskastme töötajad
Osalejad: keskastme töötajad
Osalejate arv: 8
Maksumus: 750 krooni
Hinnas sisaldus kohv, lõunasöök, õppematerjalid. Kursust testis personaliarendamise ühingu (PARE) ja ÄP-poolne superviisor, PARE juhatuse liige Saima Veinthal.
Koolitusfirma Helvetia Balti Partnerid pakub koolitust kolmes valdkonnas: turundus, personalijuhtimine ning raamatupidamine ja finantsid.
Personalijuhtimise valdkonnas on reklaambukletis seitse teemat ja neid käsitletakse igaüht eraldi ühepäevasel seminaril.
Teemade valikul ei ole taotletud personalijuhtimise programmi terviklikkust, vaid on lähtutud oma võimalustest ja sellest, missugune nõudlus valitseb koolitusturul. Igat teemat pakutakse kui tervikut.
Kui koolitusturul pakutakse palju kursusi tippastme juhtidele, siis seminar «Personalijuhtimist saab ja tuleb õppida» on suunatud just keskmiste ja väikeste firmade praegustele ja tulevastele personalitöötajatele ning keskastme juhtidele.
Seda seetõttu, et viimastel aastatel on meil tekkinud palju uusi keskmise suurusega ja väikseid firmasid, kus nõudmine keskastme töötajatele vajalike teadmiste ning oskuste omandamise järele on suur. Nii et nõudlus sellise seminari järele on koolitusturul täiesti olemas.
Kuna paljudel keskharidusega inimestel puuduvad erialased teadmised ja vajaka jääb üldteadmistest majanduses, oleks hea, kui seminarid moodustaksid terviku ja huviline ise valiks, millistel osaleda. Ühepäevane seminar annab vaid üksikuid teadmisi, mida ei osata seada raamistikku.
Seminaril osaleda soovijale oli registreerimisel teada antud seminari sisu. Seega teadsid osalejad enne õppetöö algust, mida nad seminarilt saavad.
Serminari alguses läbiviija eesmärke üle ei sõnastanud, küll aga lasi osalejatel rääkida, missuguste ootustega nad seminarile tulid. Seminaril käsitletu vastas deklareeritud eesmärkidele.
Kuidas inimesed ühise eesmärgi nimel kõige tulemuslikumalt tööle panna? Seda silmas pidades käsitleti seminaril juhtimist erinevate juhtimisstiilide kaudu, osalejatel lasti hinnata enda juhtimisstiili ja lahendada mitmeid probleemsituatsioone. Suhtlemisprotsessis õpiti suhtlema erinevate partneritega ja lahendama konfliktseid olukordi. Seminari läbiviija lõi osalejatega hea kontakti ja hoidis seda lõpuni, kasutades sellist keelt ja mõisteid, mis oli osalejatele arusaadav.
Ajakasutus oli otstarbekas. Loenguline osa moodustas 50%, ülejäänud aeg kasutati individuaal- ja rühmatööks. Arutelud olid asjalikud. Osalejate aktiivsus oli pisut tagasihoidlik. Mõne osaleja puhul on see mõistetav, näiteks kuulis üks osalejatest alles hommikul tööl, et teda koolipäev ees ootab, kuna planeeritud kursusele mineja oli haigeks jäänud.
Osalejate tagasihoidlikkus nõudis seminari läbiviijalt suurt professionaalsust. Visualiseerimisvahendina kasutati grafoprojektorit ja tahvlit.
Igal osalejal olid laual ettevalmistatud materjalid, mis sisaldasid seminaril käsitletut ja täiendavat materjali järelemõtlemiseks ning probleemsituatsioone rühmatöö tarbeks. Seminari ettevalmistus vabastas osalejad konspekteerimisest.
Kui võrrelda koolitusturul pakutavate õppuste hindu, siis Helvetia Balti Partnerid on üks neist koolitusfirmadest, kes teeb koolitust odavalt.
See aga ei tähenda, et koolituse kvaliteedi ja hinna vahele võiks panna võrdusmärgi. Helvetia Balti Partnerid arvestab seda, missugusele tarbijale ta oma teenust pakub. Ja loomulikult on ta huvitatud sellest, et väljakuulutatud seminaride täituvus oleks optimaalne. Ka hinnas sisalduv lõunasöök samas majas asuvas kohvikus on tagasihoidliku hinnaga.
Järgmisel aastal antakse kursusele uus nimi: Alluvate juhtimine. Praegune nimi loob kujutluse, et õpetatakse arvuka ja keerulise struktuuriga personali juhtimist. See seminar on aga mõeldud näi-teks tosina või vähema alluva juhtimiseks.
Testi abil oli igal osalejal võimalus hinnata ka oma juhtimisstiili.
Grupitöö korraldamiseks moodustati kaks gruppi, kelle ülesandeks oli ühe probleemsituatsiooni lahendamine. Seminari läbiviija analüüsis erinevaid lahendusi ning pakkus välja ka omapoolse versiooni olukorrast väljatulemiseks.
Põhilisi vigu, mida kaasaegses juhtimisstiilis tehakse, on viis. Paljud juhivad oma alluvaid helikopterilt, hõljuvalt ja kaugustest. Oluline viga tehakse ka siis, kui alluvad jäetakse informatsioonipimedusse ja altpoolt tulev initsiatiiv lammutatakse. Soovitav ei ole ka ping-pongi mängimine probleemidega, ei tasu alati loota, et probleem nagu kuum kartul ära jahtub. Töötajatevaheline olelusvõitlus on neljas viide juhtimisstiili lombakusest ning viienda vihje annab see, kui esmaspäev algab reede ootamisega.

Seotud lood

 • ST
Sisuturundus
 • 10.07.24, 11:20
Põlvkondade vahetust tuleks hakata varakult planeerima
Kui oled midagi suure hoole ja armastusega üles ehitanud, on loomulik, et soovid tagada ka selle püsimise. Olgu tegemist ettevõtte või perekonna varade edasiandmise planeerimisega, siis LHV privaatpanganduses ollakse oma klientidele toeks, et korraldada põlvkonnavahetus sujuvalt.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele