11. juuni 1996 kell 22:00

Ehitustegevus kasvab umbes nelja protsendi võrra

Erinevates maades on kasvutempo siiski veel väga erinev. Ida-Euroopa maades seisab ees ehitustegevuse kasv, kuid saksakeelsetes maades ja Suurbritannias ehitamine väheneb. Rootsis ja Itaalias püsivad näitajad eelmise aasta tasemel.

Tööstusehitus ja renoveerimine on lähiaastate suur kasvumaa. Korteriehituse kasv on aeglane, kuigi paljudes maades on korterite ehitamine olnud madalseisus juba neli-viis aastat. Selle põhjuseks on ebakindlus majanduses ja riigi toetuste vähenemine. Saksamaa ehitustegevuse näitajad vähenevad veidi lähiaastatel pärast seitsmeaastast kasvuperioodi, kuigi majanduses prognoositakse kolme-neljaprotsendilist kasvu. Sel aastal on vähenemist progenoositud kolme protsendi ringis.

Lääne-Saksamaal ehitatakse käesoleval aastal 495 000 korterit, eelmisel aastal ehitati kortereid 535 000. Ida-Saksamaal korteriehitus seni veel suureneb. Prantsusmaal kasvavad ehitustegevuse näitajad eelmise aastaga võrreldes ühe protsendi võrra. Tööstusehituse kasv on koguni 10%. Korteriehitust arvatakse vähenevat kahe protsendi võrra.

Austria ehitustegevuse mõõn on seotud põhiliselt ühiskondlike hoonete ehitamise vähenemisega. Infrastruktuuris väheneb ehitamine eelmise aastaga 6% võrra. Teedeehitust prognoositakse vähenevat koguni 13%. Korteriehitus ja remonditööd on Austria prognooside kohaselt mõnevõrra suurenemas.

Inglismaa ehitustegevuse näitajad vähenevad paari protsendi võrra, ühiskondlike hoonete ehituseelarve vähendamise ja majandusliku ebakindluse pärast. Infrastruktuuri ehitus väheneb 6%. Ainus kasvuala on äriehitus, kasvu oodatakse 3%.

?veitsi ehitustegevuse üheprotsendiline vähenemine oleks palju suurem, kui rekonstrueerimine ei kasvaks sel aastal 12%.

Uusehituste arv väheneb 4%. Korteriehitus väheneb 8% eelmisel aastal kehtestatud korteriehitusdotatsioonide vähendamise tulemusena.

Rootsis püsib ehitamine eelmise aasta tasemel. Tööstusehitus kasvas Rootsis eelmisel aastal 29% ja seda usutakse kasvavat sel aastal veel 15%

Bürooehitus on teine kasvuala Rootsis. Kortereid arvatakse Rootsis sel aastal valmivat 14 000.

Eurobuild prognoosib Soomes 11% ehitustegevuse kasvu. Tööstusehitust arvatakse kasvavat 20%, renoveerimist 10%, infrastruktuuri rajamist 4%. RL

Hetkel kuum