14. august 1996 kell 22:00

Tulumaksust

Eile otsustas rahandusministeerium blokeerida infokanali, kus infoandjaks olid rahandusministeeriumi spetsialistid ja teabe vastuvõtjaks press. Teadete edastamise õigus jäi veel vaid pressiesindajale ja ministrile enesele.

Ometi valmistavad just rahandusministeeriumi spetsialistid ette olulisi majanduspoliitilisi seadusi. Näiteks on ministeerium esitanud teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks tulumaksuseaduse muutmise seaduse, mis peaks hakkama kehtima 1997. aasta 1. jaanuaril.

Seaduseelnõus on oluliselt täpsustatud erisoodustuste paragrahvi. Kui varem nägi seadus ette, et maksustamisele kuulub sõiduvahendi tasuta või soodustushinnaga kasutada andmine, siis uus seadus ütleb, et erisoodustust maksustatakse, kui sõiduvahend antakse kasutada ettevõtlusega või tööülesannetega mitte seotud tegevuseks.

Esitatud eelnõu kohaselt muudetakse ka füüsilisest isikust ettevõtja maksustamise põhimõtteid ning alates 1996. a tuludeklaratsiooni esitamisest lubatakse füüsilise isiku ettevõtlusest tekkinud kahjusid kanda edasi kasudele samast tegevusest, aga mitte enam palgatuludele.

Kõige enam puudutavad muutused mitteresidente (välismaalastest isikuid). Nende tuluallikate loetelu täieneb ja teenitud tulu läheb maksustamisele. Seaduse järgi lähevad maksustamisele kõik tululiigid, mis välismaalasel tekivad seoses Eestis toimuva tegevusega.

Muudatuste eesmärk on kehtestada välismaalastele kohalike maksumaksjatega analoogne tulude maksustamise kord.

Sellest tulenevalt lisab seadus mitteresidendile ka kohustuse esitada oma asukohajärgsele maksuametile maksustamisperioodi tuludeklaratsioon.

Miks analoogset informatsiooni peaks saladuses hoidma? Ei tea.

Hetkel kuum