1. september 1996 kell 22:00

Ravikindlustusraha on laekunud hästi

Leemets ütles, et aasta lõpuks võib oodata eelarve 20--30 miljoni krooni suurust ülelaekumist.

Leemets kinnitas, et eelarvejääk tekkis ka eelmisel aastal, kuna paljude maakondade tervishoiuasutused täitsid lepingud 95 protsendi ulatuses. See tähendab, et raviteenuseid osteti vähem, kui eelarve oleks võimaldanud, lausus Leemets.

1996. aastaks on ravikindlustuse eelarve 2,5 miljardit krooni, kui hüvitised maha arvestada.

Eelmisel aastal oli ravikindlustuse eelarve 2,16 miljardit krooni. Koos muude laekumiste ja kulude katteks suunatava eelarveaasta jäägiga on ravikindlustuse eelarve sellel aastal ligi 2,7 miljardit krooni.

Kulude poolel näeb ravikindlustuse eelarve sellel aastal ravikuludeks ette 1,76 miljardit krooni, hüvitistele koos pangateenustega 484 miljonit krooni. Ravimite soetamiseks on ette nähtud 183 miljonit krooni, millest 140 miljonit kulub ravimite kompenseerimiseks kindlustatutele ja 434 000 krooni haiglatele.

Leemets sõnas, et haigekassade ülalpidamiseks ja administratiivkuludeks läheb 1,7 protsenti ravikindlustusrahast. Mujal riikides on see määr tavaliselt 7 protsenti. Aasta lõpus alustatakse tänu eelarvest leitud vabale rahale raviasutuste audiitorkontrolli meditsiinilisest aspektist.

Hetkel kuum