3. juuni 1997 kell 22:00

Tallinna sadamaala detailplaan on valmis

Sadamaala detailplaneeringu on juba heaks kiitnud kesklinna halduskogu planeerimis- ja maakomisjon. Koostatud protokolli järgi tekitas küsimusi ainult sild, mis peaks planeeringu kohaselt minema üle kesklinna sadama Admiraliteedi basseini kanali ja mis juhiks kogu liikluse südalinnast mööda. Kesklinna halduskogu komisjon otsustas detailplaneeringu kooskõlastada ja selle silda puudutava osa lahendada Tallinna üldise liiklusskeemi raames.

ASi TSM juhatuse esimees Einar Vettus ütles, et täna peaks sadamaala detailplaneering olema linnaplaneerimisameti projektikomisjonis. Kui kesklinna halduskogu detailplaneeringu 13. juunil heaks kiidab, peaks see minema linnavalitsusest Tallinna volikogusse kinnitamiseks. Vettus avaldas lootust, et see leiab aset enne suvepuhkusi.

Eelmisel sügisel vaidlustas Kodumajagrupi AS sadamapiirkonna hoonestamisõiguse ideekonkursi tulemused, mille põhjal tunnistati võitjaks AS TSM. Tallinna halduskohus peatas Kodumajagrupi taotlusel linnavalitsuse sellekohase korralduse ja otsuse toime. Linnakohtus on pooleli ka tsiviilprotsess, kus Kodumajagrupi AS on vaidlustanud ASi TSM ja linnavalitsuse vahel sõlmitud operaatorilepingu seaduslikkuse.

Einar Vettus ütles, et tema meelest ei tohiks enam keegi olla huvitatud lõppstaadiumisse jõudnud projekti põhjalaskmisest. Samas kinnitas ta, et Kodumajagrupi AS pole oma avaldusi kohtutest tagasi võtnud.

Kodumajagrupi ASi esindaja Monika Sehver ütles, et haldusvaidluse arutelu on TSMi ja linnavalitsuse ühise taotluse alusel lükatud edasi septembrisse. Tsiviilvaidluse jätkumine sõltub haldusvaidluse tulemustest.

Kodumajagrupi ASi ja TSMi esindajad on linnavalitsuse initsiatiivil mitu korda kokku saanud, kuid kohtuvälise lahendini pole jõutud.

Hetkel kuum