3. august 1997 kell 22:00

Iga probleem on omanäoline

Kuigi sobiva konsultandi valikuks tuleks saada vastused umbes 15 küsimusele konsultandi kohta, ei pööra paljud ettevõtjad piisavat tähelepanu konsultandi kvalifikatsiooni ja tausta uurimisele. Maikuus avaldas ÄP 4 olulist küsimust, siinkohal on toodud veel 4.

- Kas konsultandi diagnostikamudel on läbimõeldud, arusaadav, asjakohane ja realistlik?

Enamikul juhtudel tuleb konsultandil kasutada kindlat meetodit probleemi identifitseerimiseks ja analüüsiks.

Kui konsultandil diagnostikamudel puudub või ta ei suuda seda kliendile arusaadavalt selgitada, on tegemist liiga akadeemilise isiku või profaaniga. Selliselt konsultandilt pole reaalset abi loota.

- Kas konsultant kipub pakkuma probleemidele kiireid universaallahendeid?

Tegelikult on iga probleem unikaalne ja iga lahendus peab olema vastavuses konkreetsete tingimustega.

Leidub «konsultante», kes müüvad rollimänge ja situatsioonianalüüse. Sellised tegevused võivad küll arendada osavõtjate analüüsivõimet, kuid tehisolukordade lahendused ei sobi siiski ettevõtte tegelike, reeglina komplitseeritumate probleemide lahendamiseks.

- Kuidas saab konsultant hakkama oma egoga?

Kõigi äris osalejate käitumist juhivad muu hulgas ka vajadus raha, respekti, võimu ja tuntuse järele.

Kui konsultant üritab olla projekti staar, siis pärsib see ettevõtte töötajate initsiatiivi ja konsultant ise ei suuda nende võimeid ära kasutada. Kui aga konsultant eitab nimetatud vajaduste olemasolu, on tõenäoliselt tegemist variseri või isikuga, kes pole võimeline projekti juhtima. Niisiis tuleks vältida nii liiga domineerivaid kui ka liiga tagasihoidlikke konsultante.

- Kas konsultant suudab välja öelda kliendile ebameeldivaid tõsiasju?

Tihti juhtub, et konsultandi järeldused on kellegi jaoks ebameeldivad. Juhtub ka, et ettevõttel või mõnel selle töötajal on selliseid nõrkusi, mida näevad kõik teised peale nõrkuste kandja enda. Konsultant on kohustatud klienti informeerima ka ebameeldivaist asjust, isegi kui see võib kahjustada nende omavahelisi suhteid.

Potentsiaalne konsultatsiooniteenuse kasutaja peab meeles pidama, et alati on parem tõde teada saada, kui peita pea probleemide eest liiva alla.

Hetkel kuum