5. august 1997 kell 22:00

EMEX kuritarvitas monopoolset seisundit

AS Harjusk lastis 31. juulil Paldiski põhjasadamas laevale OÜ Frees Turvas 1,5 meetri pikkusi raudteerelsse, mis olid mõeldud ekspordiks. Sadamas viibinud EMEXi turvajuht Ain Liibok kutsus kohale Tallinna tolliinspektuuri töötajad, väites neile, et tegu on vanametalliga, mille eksportimise ainuõigus on majandusministeeriumi määrusega EMEXil. Turvajuhi initsiatiivil koostati akt relsside kinnipidamise kohta.

ASi Harjusk juhatuse esimees Hindrek Möls palus appi riigi klassifikaatorikeskuse eksperdi Mauno Reisneri, kes kinnitas, et tegu pole vanametalli, vaid kasutatud relssidega.

Mölsi meelest kuritarvitab EMEX oma monopoolset seisundit vanametalli väljavedamisel. Kui EMEXilt võetaks ära ainuõigus vanametalli eksportida, saaksid kõik metallifirmad oma kaupa tunduvalt kallimalt müüa, väitis Möls.

Ühe tonni vanametalli kokkuostuhind on EMEXis 650 krooni ringis, sama metall eksporditakse 1600 krooni eest, kinnitas ASi Harjusk esindaja.

Kirjalikus seisukohas tõdeb ekspert Mauno Reisner, et ühegi aktiga pole määratletud, kui pikk peab olema relss, et teda relsiks kodeerida. Relsside tükeldamine kindla pikkusega juppideks ei kuulu tema seisukoha järgi nende operatsioonide loetellu, mis muudavad kauba koodi. Ekspert kinnitas sellega, et dokumentides fikseeritud kaubakood oli õige.

Reisneri seisukoha põhjal andis Tallinna sadama tollipunkti juhataja Kalle Linnamäe järgmisel päeval loa ASile Harjusk kuuluvate relsside eksportimiseks. Firma volitatud esindaja vandeadvokaat Andres Aavik saatis 4. augustil EMEXi peadirektorile Toomas Keridonile teatise, et laadimistööde peatamise, laeva seisuaja, asjaajamise ja advokaadi palkamisega on Harjuskile tekitatud kahju, mis tuleb hüvitada.

Hetkel kuum