30. oktoober 1997 kell 22:00

50 aastat GATTi sõlmimisest

Leping näeb ette ülemaailmse kaubandussüsteemi loomise, kus riigid teevad koostööd tariifide alandamiseks ning muude tõkete kõrvaldamiseks rahvusvaheliselt kaubanduselt.

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe sõlmiti Genfis 30. oktoobril 1947. aastal ning sellele kirjutas alla 23 riiki.

Kokkulepe pidi esialgse kava alusel saama algdokumendiks uue institutsiooni -- rahvusvahelise kaubandusorganisatsiooni (ITO) -- loomisel, mis pidi rahvusvahelise valuutafondi (IMF) ja maailmapanga kõrval saama kolmandaks sambaks maailma majanduse sõjajärgses juhtimises.

ITO harta kiideti heaks ÜRO konverentsil Havannas 1948. a märtsis, kuid organisatsioon jäi loomata USA kongressi ning paari teise riigi parlamendi vastuseisu tõttu.

1986. alanud GATTi Uruguay vooru ajal lõppes USA vastuseis ülemaailmse kaubandusinstitutsiooni moodustamisele. 1995. a jaanuaris alustas tööd maailma kaubandusorganisatsioon, mis on läbirääkimiste ning kaubandusvaidluste lahendamise foorumiks.

Organisatsioonil on praeguseks 132 liikmesriiki, liitumisläbirääkimised on käimas 30 riigiga. Viimaste hulgas on ka Balti riigid, Venemaa ja Hiina. REUTER-ÄP

Hetkel kuum