4. jaanuar 1998 kell 22:00

Riigilõivud suurenevad

Füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingu või usaldusühingu asutamisel tuleb senise 700 krooni suuruse riigilõivu asemel tasuda 300 krooni, öeldi reedel Tallinna linnakohtu registriosakonnast. Samas tõuseb teiste registrikannete tasu.

Osaühingu asutamise puhul tuleb alates jaanuarist tasuda riigilõivu 0,4 protsenti ühingu osakapitalist, kuid mitte vähem kui 1000 krooni ja mitte üle 20 000 krooni. Varem tuli osaühingu asutamisel maksta riigilõivu kas 0,2 protsenti osakapitalist või mitte alla 700 krooni.

Aktsiaseltsi registrisse kandmisel tuleb maksta riigilõivu 0,4 protsenti aktsiakapitalist, kuid mitte alla 1000 krooni ja mitte üle 40 000 krooni. Varem tuli riigile maksta 0,2 protsenti aktsiakapitalist ja mitte alla 1000 krooni.

Tulundusühistu või välismaise äriühingu filiaali äriregistrisse kandmisel tuleb jaanuarist tasuda riigilõivu 2400 krooni, varem oli see 700 krooni.

Muutunud on riigilõiv ka osa- või aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kande eest, samuti ettevõtete ümberkujundamise eest. Kui taotletakse ettevõtja kohta üheaegselt mitmesse äriregistri veergu kande tegemist, tasutakse riigilõivu vastavalt kandele, mille tegemise eest on ette nähtud kõrgem lõivumäär.

Aasta alguses jõustunud riigilõivuseadus maksustab kokku 26 liiki juriidilisi toiminguid.

Tavakodaniku jaoks on meeldiv muudatus see, et nüüd saab kuni sajakrooniseid riigilõive tasuda asutustes kohapeal ja selleks pole vaja panka minna. Alla saja krooni jääb riigilõiv näiteks äriregistri kande või mõne muu dokumendi koopia tegemisel.

Suurenenud on riigilõiv kohtuteenuste, kinnistusraamatu ja autoregistri toimingute eest. Osaliselt suureneb tasu passi ja elamis- või tööloa väljastamise, dokumentide allkirjade ehtsuse ja volikirjade tõestamise eest.

Sõiduki autoregistrisse kandmise riigilõiv on 300 krooni ja makse registreerimismärgi väljastamise eest 70 krooni. Ajutine autoregistrisse kandmine maksab 1200 krooni. Samas keelustab riigilõivuseadus autoregistrikeskusel lisatasu võtmise.

Käesoleva aasta alguses muutus ka väärtpaberituruga seotud toimingute, erinevate tegevuslubade ja litsentside väljastamise eest võetav riigilõiv.

Hetkel kuum