18. jaanuar 1998 kell 22:00

Millistest kriteeriumitest lähtute koolitaja valikul?

- Peamine on kvaliteet. Seda saab välja tuua mitme parameetri järgi: kaubamärgi tuntus, firma enda kogemus ning taustainformatsioon, mida vahendavad koolituses osalejad ja teiste firmade koolitusega tegelevad inimesed. Oluline on töötaja ja tööandja rahulolu pärast kursust, mida me selgitame küsitluse teel.

Suhtleme paljude koolitusfirmadega ja korraldame ise firmasisest koolitust. Kogu tootekoolitus on firmasisene ja see toimub regulaarselt. Firmasisest koolitust teevad toote väljatöötajad, sest kindlustustoode on unikaalne. Samuti teeme sellist sisekoolitust, kus tellime koolitajad väljast.

Kuna me aktsepteerime meetodite ja lähenemiste paljusust, siis pole mõistlik keskenduda ühele koolitusfirmale. Aeg-ajalt tuleb samale probleemile anda ka alternatiivseid lähenemisi. Avalikud kursused on välja töötatud äärmiselt universaalselt, rahuldamaks keskmist tarbijat.

- Eelkõige lähtume firma vajadusest ja koolituse kvaliteedist. Püüame järele uurida, mida koolitaja pakub, kes seda teeb ja kuidas läbi viib. Tähtis on ka hind. Võimalusel teeme sisekoolitust, mille viivad läbi meie firma inimesed. Nemad teavad vajadusi kõige paremini ja sisekoolitus on loomulikult odavam. See eeldab, et koolitust andev inimene oskab seda teha. Koolitusfirmat valides tulevad kõigepealt arvesse oma kogemused. Pärast koolitust küsime alati töötajatelt, kuidas nad rahule jäid ja milline oli tase. Teiste kogemusi saab PARE kaudu. Hulgifirmade personalijuhid suhtlevad samuti omavahel tihdalt. Aeg-ajalt teevad mõned koolitusfirmad oma koolituse tutvustusi.

Mõnel koolitusfirmal on teistest parem maine -- nende koolitus on tavaliselt kallim. Ka heades koolitusfirmades on tegijaid, keda usaldad ja keda mitte. Vahel on hind liiga kõrge. Mõnikord antakse koolitust kõigile ühe puuga, arvestamata firma vajadusi.

- Lähtume konkreetsest koolitusvajadusest ja sellest, mis taseme juhti või spetsialisti on vaja koolitada. Kuigi tundub, et algastme koolitusturul valitseb ülepakkumine, on valikut teha üsna raske.

Enamjaolt pakutakse üksikuid kursusi ning reklaamis sisalduv info metoodika ning koolitaja teadmiste ja praktika kohta jääb üldiseks. Kindla koolitusvajaduse korral, näiteks arvuti-, sekretäride, müügikoolitus jne, valime tavaliselt firma, mis pakub standardiseeritud toodet.

Selline nn hamburger-tüüpi koolitus vastab tavaliselt ootustele. Insenertehniline personal on üldjuhul omal alal ainulaadne, nende tasemele vastavat koolitust on Eestist raske leida.

Koolitusturul on puudus nn rätsepaülikonna tüüpi koolitusest, kus professionaalne ja praktilise kogemusega koolitaja-konsultant kujundab koolituse vastavalt firma vajadustele. Siin on ilmselt nii turg kui ka pakkumine alles arenemisjärgus.

Hetkel kuum