18. jaanuar 1998 kell 22:00

Partnerlusfond eraorganisatsioonidele

USA valitsuse ja Soros Foundationi asutatud fond peab asutamislepingu kohaselt saama suuremad volitused kui oma tegevuse lõpetav USA abiprogramm USAID.

Fondi peamised rahastamissuunad on presidendi pressiesindaja Epp Alatalu sõnul tööturg, tervishoid ja keskkond.

Peale olemasoleva 15 miljoni dollari ehk ligi 200 miljoni krooni võib fondi veel raha laekuda. Aastas planeeritakse fondi mahu suurenemist 1,8 mln dollari võrra kogu 10aastase tegutsemisperioodi jooksul. Administreerimiskuludeks on ette nähtud 1/5 programmi suurusest.

Partnerlusfondi loodav juhatus peab esmalt määratlema sihtasutuse üldpõhimõtted ning sätestama, mille järgi stipendiumi anda, ütles Alatalu. Fondi juhatus hakkab investeeringute portfellihaldurite järelevaatajaks ja kolmandaks peab lahendama raha jagamise põhimõtted Balti riikides, lisas Alatalu.

Fondi nõuandva komitee määrab USA valitsus. Samuti on igas riigis kohalikud nõuandvad organisatsioonid, kes saavad luua oma juhtkonna ja eelarve ning valivad toetuste saajad.

Hetkel kuum