3. veebruar 1998 kell 22:00

Kas toetate Eesti Telekomi erastamiskava?

Raske on erastamiskavaga mitte nõustu-da, sest see on erastamisagentuuri koostatud ja meie poolt valitsusele välja pakutud variant. Probleem on selles, et see ei ole esimene asi, mida Eesti riik telekommunikatsiooni valdkonnas üldse võõrandab.

Kui me arutaksime Eesti Telekomi erastamist olukorras, kus kõik kuuluks sada protsenti riigile, siis oleks erastamisagentuuri ettepanek olnud teistsugune. Lähtudes olukorrast, et tegelikult on Eesti Telefon ja EMT strateegilise partneri kontrolli all, ei olnud lihtsalt muud võimalust. Meie arvates oli parim lähenemisviis asuda erastama kontserni Eesti Telekom. Mõlemas tütarettevõttes huvitab strateegilist partnerit ainult ühe või kahe protsendi juurdesaamine ja ülejäänud aktsiatel ei ole erilist turuväärtust. Analüüs näitas, et kõige õigem on erastada Eesti Telekomi aktsiad, mitte tema tütarfirmade aktsiad eraldi. Me ei teinud seda analüüsi omast peast, vaid pidasime nõu päris suurte finantsinvestoritega ja praegune erastamiskava osutus optimaalseks variandiks.

Otsus erastada 49 protsenti aktsiatest on nüüd küll teede- ja sideministri otsus.

Eesti Telekomi ei tuleks üldsegi erastada. Eesti Telekom kui holding-firma on erastamiseks väga ebaotstarbekas ja ta tuleks likvideerida, sest teda ei ole millekski vaja.

Kui me erastame Eesti Telekomi aktsiaid, on see monopoli säilitamine, sest Telekom on osanik ka Eesti Mobiiltelefonis ja Eesti Telefonis. Eesti arenguks on oluline, et kaoks sidealane monopol ja sellepärast on oluline erastada Eesti Telefon ja Eesti Mobiiltelefon eraldi.

Ma ei oska öelda, miks valitsus on otsustanud erastada Eesti Telekomi. Riigikogus ei ole seda arutatud. Telekomi erastamine on vastuolus Euroopa Liidu põhiliste monopolivastaste otsustega. Euroministrina pidasin ma Eestile väga kahjulikuks Telekomi kui niisuguse säilitamist ja erastamist aktsiate müügi teel. Euroopas ja ka Eestis on sideliinide kasutamine palju kallim kui USAs. Põhjus on lihtne -- monopol.

Meile kõigile, kes me kasutame telefoni või Internetti, on kasulik, kui erastatakse iga üksik süsteem, Eesti Telefon ja EMT, eraldi. Kui nii läheb, maksame side eest oluliselt vähem. Kui säilitame monopoolse struktuuri ja müüme Telekomi aktsiaid, siis võime veelgi rohkem maksma hakata.

Hetkel kuum