15. veebruar 1998 kell 22:00

Grafoprojektori kasutamine

Grafoprojektori kasutamisel presentat-sioonil tuleks lähtuda järgmistest põhimõtetest:

- kasutage valgustahvlil kilesid, millel on teie juttu toetav lühike ja selge informatsioon;

- ärge lugege kilelt teksti maha;

- informatsioon pange kirja märksõnadena või illustreeriva joonisena;

- ärge vahetage kilesid liiga sageli;

- teemat lõpetades korrake vajadusel kilel olevaid märksõnu;

- rääkige lihtsate sõnadega ja püüdke öeldut lahti seletada, samuti eelistage auditooriumiga suhtlemisel dialoogi vormi, sest inimestele jääb meelde:

- 20% sellest, mida nad kuulevad;

- 50--70% sellest, mida nad näevad ja kuulevad;

- 70--80% sellest, mida nad räägivad.

Hetkel kuum