1. märts 1998 kell 22:00

Kas vabastada ka ettevõtete hoiuseintressid tulumaksust?

Kui ettevõttel on vaba raha ja kui ta pai- gutab selle kasvõi üleööintresse kandma, selliseid lepinguid ju pankadega sõlmitakse, siis loomulikult see toob ju ikkagi suhteliselt odavama laenuressursi Eesti-siseselt. Ei pea kogu aeg väljast suuri summasid sisse laenama, mis siis ka selle majandusbilansi paigast ära viib.

Nii et minu meelest oleks hoiuseintresside vabastamine tulumaksust igal juhul tervitatav samm just selles mõttes, et võimaldab Eesti raha panna võimalikult kiiresti pöörlema ja võimalikult efektiivselt siin Eestis. Siis ei pea seda ressurssi võib-olla tõesti nii palju väljast sisse tooma.

Ettevõtete puhul, kes majandavad küllalt ökonoomselt, on selge, et ega neil väga palju vaba raha ei ole.

Normaalne majandamine on ju võlgade kaudu, aga kui on firmad, kellele laekuvad suured rahavood ja neil on võimalus panna need intressi kandma, enne kui ta oma maksed tasub, oleks see igal juhul tervitatav.

See on väga raske küsimus. Tegelikult mi-na küll ei näe selleks mingit otsest vajadust.

Mina arvan nii, et selliseid edukalt toimivaid firmasid see oluliselt ei puuduta, sest nende investeeringute plaanid ja cash flow'd on nii koostatud, et ega neil seda raha ei ole, mida hoiustada.

Pigem need ettevõtted kasutavad seda kas rahaturufondides või investeerivad muudesse instrumentidesse. Aga üldiselt ma arvan küll, et edukaid firmasid see ei puuduta. Pigem nad kasutavad arvelduskrediiti või siis on neil investeeringud niimoodi planeeritud, et seda raha neil ettevõtetel oluliselt arvel ei ole.

Seda ma võin öelda, et samuti ei puuduta hoiuseintresside võimalik tulumaksust vabastamine Hansatee gruppi.

Ka meil on investeeringud ja kogu cash flow nii planeeritud, et raha arvel ei vedele.

See on halb majandamise näitaja, kui ettevõtetes on suur hulk raha arvel ja see pannakse deposiiti. Ei ole mõtet raha seisma panna.

Hetkel kuum