11. mai 1998 kell 22:00

Tulekahju avastav kaabel

Maa-aluste transpordirajatiste ohutuskontseptsiooni keskseks tehniliseks elemendiks on tulekahju avastamise süsteem, mis tuvastab tekkiva tulekahju varakult ja võimaldab saada teavet põlengu arengu ja suuna kohta.

Uus andurkaabel võib laserkiire abil mõõta kiudoptilise kaabli kristallvõre struktuuri võnkumist temperatuuri mõjul.

See tulekahju avastamise süsteem suudab seega määrata tulekahju täpset asukohta ja seda, millises suunas tuli liigub.

Samas jääb süsteem täiesti kaitstuks enamikust väliskeskkonna mõjudest, nagu külm ja kuum, korrodeerumine, rõhu muutumine suurte veokite sisenemisel tunnelisse.

Tulekahju puhul võib kaabel küll rikneda, kuid vajaliku teate tulekahju ja selle asukoha kohta on süsteem selleks ajaks juba edastanud.

Ka on pärast tule kustutamist kerge kaabel töökorda seada. Selleks tuleb asendada põlenud kaablilõik tervega.

Kaabli head omadused on veel täielik plahvatusohutus, lihtne paigaldamine, paindlik programmeerimine ning see, et hooldamisvajadus peaaegu puudub.

Andurkaabel on oluline seetõttu, et enamikus riikidest maa-aluste rajatistega ainult ei lühendata veokaugusi ega vähendata liiklustakistusi, vaid arvestatakse ka keskkondlikke aspekte ja tunnelite lisandumisel kasvab õnnetuste, inimvigastuste ning kahjude tõenäosust.

Kombinatsioon impulsslaserist ja kiudoptilisest kaablist võimaldab temperatuuri määrata kaabli mistahes kohas.

Selleks kasutatakse laseri valgusimpulsi liikumisel piki kiudoptikat tekkiva Ramani hajumisefekti komponentide registreerimist. Tekkivatest komponentidest omab üks ergastavast valgusest suuremat, teine väiksemat lainepikkust. Nende intensiivsuste suhe oleneb hajumiskeskkonna, antud juhul kvartsi temperatuurist. Eesti tingimusis, kus pikemad maa-alused transpordirajatised on alles eelkavandite staadiumis, võib andurkaabel pakkuda huvi allmaakaevandustes. Siinjuures tuleb siiski märkida, et tegemist on tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga, mitte temperatuuri täpse mõõtmise vahendiga.

Hetkel kuum