18. mai 1998 kell 22:00

Katse päästa taxfree'd

ELi liikmesriigid loodavad Iirimaa eestvedamisel maksuvaba kaubanduse kaotamist edasi lükata, nõudes Euroopa komisjonilt selle sammu sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede põhjalikku analüüsi.

Kui suurem osa täna Brüsselisse kogunevatest ELi rahandusministritest Iirimaa ettepanekut toetab, võib maksuvaba kaubanduse kaotamine edasi lükkuda, kuni ELi maksuvolinik Mario Monti koostab uurimust muudatuste tagajärgede kohta.

Vastasel juhul kaob maksuvaba kaubandus 1999. a 1. jaanuaril. Selle tähtaja seadsid ELi liikmesriigid, kes 1992. aastal otsustasid, et taoline praktika Euroopa ühisturule ei sobi.

Nüüd on Iirimaa asunud juhtima kampaaniat, mis taotleb tähtaja edasilükkamist, kuni on valminud selle tagajärgede põhjalik analüüs.

«Euroopa komisjon ei ole teinud oma tööd. Ühelt poolt on keeldutud uurimast selle olulise sammu tagajärgi, mis puudutab nii paljusid inimesi, teisalt pole komisjonil vastuseid maksuvaba kaubanduse kaotamisega kaasnevatele juriidilistele probleemidele,» ütles John Hume, rahvusvahelise maksuvaba kaubanduse konföderatsiooni (IDFC) infojuht.

IDFC egiidi alla on koondunud suurem osa Euroopa laevafirmasid, lennuvälju, sadamaid ja maksuvabade kaupade tarnijaid. Üheks näiteks lahendust ootavatest probleemidest on küsimus sellest, kuidas hakatakse kujundama kaupade hindu nende laevade pardal, mis seilavad teekonnal ka läbi rahvusvaheliste vete. Soome valitsuse ja Suurbritannia reederfirma PNO pöördumised Euroopa komisjoni poole pole siiani vastust andnud. DI

Hetkel kuum