20. mai 1998 kell 22:00

Parts riigikontrolli parandama

Intervjuu riigikontrolör Juhan Partsiga

Juunis ametivande andev Juhan Parts (31) tahab esimese asjana üle vaadata riigikontrolli töötingimused. Tema sõnul peavad riigiasutusel olema korrektsed töötingimused ja hea infotehnoloogia. «Kui riigiametnik panna, vabandage väljenduse eest, sibi rolli tööle, siis ta ei tee korralikult tööd,» ütles Parts.

Renomee on suhteliselt madal, kui lähtuda avaliku arvamuse küsitlustest. Ja selle asutuse sees on ju ka tõstatatud probleem, et riigikontrolli ettepanekuid tihti ei täideta.

Riigikontrollil on sellise repressiivaparaadi maine, et ta tahab alati kindlasti midagi paha leida. Tuleks tema tegevust suunata nii, et ta poleks see, kes töötab nii öelda politsei jaoks. Riigikontroll peab olema loov asutus ja näitama, kuis tuleks paremini teha.

Täna on seal esiplaanile tõstetud majandustegevuse seaduslikkus, kuid kogu majanduskontrolli loogika lähtub otstarbekusest ja tulemuslikkusest. Tähtis pole ainult normikontroll, vaid sisulise tegevuse analüüs.

Personalitemaatika pole aktuaalsemaid küsimusi mitte ainult riigikontrollis, vaid kogu avalikus sektoris. Vanus ei pruugi tähendada, et inimene ei saa hakkama. Samas suhtun ma reservatsiooniga ka kogemuste peale rõhumisse, need ei saa olla põhjendus inimese tööle jätmisel.

Riigikontrolli tuleb otsida uusi inimesi kõrgkoolidest, kus sobivat haridust antakse. Tuleks mõelda ettevalmistusteenistusele riigikontrolli sees. Ja püüda süsteemselt anda olemasolevatele töötajatele õpet.

Justiitsministeeriumist ma võtta ei tohi. See lihtsalt ei sobiks. Järelikult ma alustan sellest, et tahan tutvuda olemasoleva kaadriga. Siis tuleb otsustada, keda konkreetselt vaja. Ma ikkagi lähtun, et riigikontroll on toimiv asutus ja minna sinna nüüd päris vehkima ma ka ei kavatse.

Olen varem öelnud, et kohalike omavalitsuste kontrolliga ei tegele praegu keegi. Kuni seadusandja pole otsustanud, pole see ka riigikontrolli pädevuses. Loogika on ju selline, et kui on olemas avalik raha, peab olema sellest sõltumatu kontroll. Kohalike omavalitsuste revisjonikomisjoni moodustab seesama volikogu, kes kasutab kontrollitavat raha.

Hetkel kuum