15. juuni 1998 kell 22:00

Hoiupank kõige enam valmis võimalikeks laenukahjumiteks

Hoiupanga laenuanalüüsi osakonna juhataja Tiit Jõemets lausus, et Hoiupank on moodustanud võimalike laenukahjumite katteks 2,9% reservi.

Forekspank on laenuportfellist riskireservi moodustanud 2,4 protsendi ulatuses.

Forekspanga eelarve ja planeerimise osakonna juhataja Piret Villman lausus, et provisjon ehk võimalike laenukahjumite reserv on tehtud audiitori nõuannetest lähtuvalt. Hoiupanga ja Forekspanga audiitorfirma on Price Waterhouse.

Hansapank on teinud provisjone 1,3% ja Tallinna Pank 1,9% laenuportfellist.

Hansapanga ökonomist Mart Tõevere ütles, et pank provisjoneerib enda laenuportfelli kahe protsendi ulatuses. Ülejäänud laenud on antud Hansapanga tütarfirmale Hansa Liising, kes ise laenud provisjoneerib.

Tõevere lisas, et Aivar Rehe tulekuga Hansapanka on sealgi hakatud rakendama Hoiupanga senist riskireservide moodustamise põhimõtet.

Eesti Panga infoosakonna asejuhataja Kaja Kell lausus, et seniajani üldist provisjoneerimispiirangut kehtestatud ei olnud ja pangad pidid ise piiri kehtestama lähtuvalt sisemisest riskide juhtimise strateegiast.

Alates 1. juulist peavad pangad kõikidele laenudele moodustatama kaheprotsendilise üldprovisjoni. Seejärel jagatakse laenud kuude kategooriasse laenu põhisumma ja intressi laekumisest, kliendi finantsseisundist ja teistest kriteeriumidest lähtuvalt. Laenu kategooria järgi moodustatakse eriprovisjon.

Jõemets ütles, et uute nõuete järgi peaksid kõik pangad lähtuma provisjonide tegemisel Hoiupanga senistest põhimõtetest. Hoiupank ei pea täiendavaid provisjone tegema, lisas ta.

Villmani sõnul on veel vara prognoosida keskpanga kehtestatavate uute provisjoneerimisnõuete mõju panga tegevusele. Ta lisas, et Forekspanka pole keskpangast jõudnud ühtegi uusi nõudeid puudutavat direktiivi. Mõju panga majandustegevusele võib analüüsida alles pärast täpsete juhiste saabumist, kus seletatakse lahti, mis põhimõtteist lähtuvalt moodustatakse spetsiifilisi provisjone.

Kaja Kell lisas, et uued nõuded peaksid pankadesse jõudma sellel nädalal pärast nende kinnitamist Eesti Panga nõukogu poolt.

Hetkel kuum