16. juuni 1998 kell 22:00

Kuidas saab uute akende puhul tuppa värske õhu

Kindlasti on paljud uute akende soetajad märganud, et õhuvahetus nende eluruumides pole enam endine. Nõukogude riigis kehtinud ehituspõhimõtete järgi pidi majade õhuvahetuse tagama ventilatsiooni?ahtidest väljatõmmatava õhu mõjul ebatihedate akende kaudu sisse pääsev värske õhk.

Uute tihedate akende tõttu peaaegu olematuks muutunud õhuvahetus vana tüüpi majades annab end lühiajalises perspektiivis tunda kerge peavalu, väsimuse (kehva õhuvahetusega ruumis magades ei saa organism vajalikku hapnikukogust) või uduste akende kaudu. Pikaajalises perspektiivis tähendab see aga lagede ja seinte hallitavaid liitekohti.

Seega -- saades ruumidele aknad, mis säästavad sooja ja kaitsevad tänavamüra eest, kaotame oma elu- ja tööruumide mikrokliimas. Nimetatud probleem puudutab kõiki kvaliteetsete akende valmistamiseks kasutatavaid materjale.

Kaasaegsete ehituspõhimõtete kohaselt suletakse majakarp võimalikult tihedalt. Hoonete õhuvahetust kontrollivad kliimaseadmed -- nii saavutatakse energia kokkuhoid ja mikrokliima kvaliteet.

Ventilatsiooni planeerimine kindlate avade ja vahendite kaudu võimaldab ruumi sisenevat õhku eelnevalt puhastada (filtrid) tänava- või õietolmust ning kahjulikest heitgaasidest. Ruumidesse siseneva õhu puhastamine on oluline tolmude suhtes allergilistele inimestele.

Ventilatsiooniprobleemist päästavad õhuklapid. Need, kes alles kavandavad uute akende soetamist, peaksid juba valmistajafirma valimisel küsima aknavalmistajalt, millist lahendust ta pakub ventilatsiooniprobleemile. Väljapääsmatusse olukorda pole jäetud ka neid, kel juba uued aknad soetatud on.

Nii mõnedki Saksa PVC-profiilisüsteemide tootjad (nt KBE) on oma profiilisüsteemidele välja töötanud kompaktse ventilatsioonilahenduse. Reeglina tuleb sellised ventilatsiooniklapid paigaldada akendele juba akende valmistamisel, sest süsteemi projekteerituna saavutatakse minimaalne aknaklaasi pinna kadu (jääb rohkem avarust).

Teine lahendus ventilatsiooniprobleemile on spetsiaalse klapi paigaldamine aknaraami ja klaaspaketi vahele. Selline lahendus võimaldab parandada juba olemasolevate akende ventilatsioonitingimusi.

Tuleb spetsialistidel lasta aken üle mõõta ning tellida uues mõõdus klaaspakett ja täita aknaraam klaaspaketi ja ventilatsiooniklapi kooslusega.

Eelpool kirjeldatud ventilatsiooniklapisüsteemide juures on oluline, et nad tagavad normaalse (filtriga ka puhta) õhuvahetuse, tekitamata olulist soojakadu ja vähendamata mürakaitset.

Muu hulgas ei pea inimene kodust lahkudes muretsema lahti jääda võiva akna pärast või kartma avatud aknaga tuulutades tekkivat tuuletõmmet.

Hetkel kuum