2. juuli 1998 kell 22:00

Kas teie pank on andnud laenu oma töötajatele?

Oma töötajatele laenu andmisel peaks eris-tama kolme laenugruppi. Kindlasti tuleks lubada, et panga töötaja võib nagu iga teinegi klient ühe või kahe kuupalga ulatuses minna oma kontol miinusesse. See on täiesti normaalne teenus igale kliendile ja miks peaks pangatöötajatele seda keelama.

Teised krediidid on elukondliku iseloomuga. Näiteks korteri või auto/töövahendi ost. Ka selliste laenude puhul peaks panga oma töötajal olema täiesti võrdsed võimalused teiste panga klientidega.

Loomulikult peab pank enne töötajale laenu väljastamist tegema samasuguse analüüsi ning esitama samasugused tingimused nagu igale teisele kliendile.

Kui aga krediidisummad on eespool toodust suuremad, tekib tõesti küsimärk. Kuna juhtivtöötajatel on suuremad manipulatsioonivõimalused, siis võib siin tekkida huvide konflikt. Arvan, et see pool peaks küll seadusega piiratud olema.

ERA Pank ei ole seda, mis puudutab pangajuhtkonnaga seotud ettevõtluse või muu tegevuse finantseerimist, absoluutselt teinud.

Siin on vastus selge. Vastavalt krediidi-asutuste seadusele ei tohi pank oma töötajatele üldse laenu anda. Krediidipank ei ole oma töötajatele, seal hulgas ka juhtkonnale laenu andnud. Mingeid erandeid ja kõrvaleminekuid sellest seadusest ei ole meil olnud.

Arvan, et sellisel kujul, nagu see on praegu reglementeeritud, et pank ei või oma töötajale üldse laenu anda, ei ole päris õige laenu andmist piirata. Kui on ikkagi piisavalt korrektne ja korralik tagatis, siis tuleks oma töötajasse suhtuda täpselt samamoodi nagu igasse teisegi klienti.

Kui laenuandmist keelav säte krediidi-asutuste seadusesse sisse kirjutati, siis oli silme ees Sotsiaalpanga krahh ja mõeldi, et kõik on sellised pätid. Praegu tahetakse seda viga parandada.

Asja sisu on selles, et nagu ei saa vorsti lõikavale vorstikaupmehele öelda, et sina ei tohi seda vorsti osta, ei saa ka pangale öelda, et sina ei tohi oma töötajale laenu anda. Uues krediidiasutuste seaduse projektis on öeldud, et panga nõukogu kinnitab tingimused, mille alusel oma töötajatele laenu antakse. Kõikide juhatuse liikmete laenud peaks aga nõukogu igakord üksikult kinnitama. Kui näiteks Indrek Neivelt tahab 10 000 krooni laenu võtta, siis peab ta minema näiteks Ühispanka. See on natukene absurdne.

Hansapank on koostanud tingimused, mis väga vähe erinevad tavaturu tingimustest. Ja et oma töötajatele laenata ning seadusega mitte pahuksisse minna oleme teinud sellist tsirkust, et oleme andnud laenu Hoiupanga või Tallinna Panga vahendusel. See ei ole aga päris õige. Ma arvan, et ei oleks normaalne, kui Äripäeva töötajad ei tohiks koju tellida Äripäeva.

Hetkel kuum