2. september 1998 kell 22:00

Eesti Telefon vaatas mobiilside hinnad üle

Eesti Telefoni (ET) kliendid hakkasid 1. septembrist eri mobiilsidevõrkudesse helistamisel maksma kõneminuti eest senise 4,55 krooni asemel erinevat hinda.

Kliendile osutab samaaegselt teenust kaks operaatorit. Arve esitab aga üks neist -- ET. Kliendilt saadav summa ei jää kogu ulatuses ET-le, vaid jagatakse teise operaatoriga. Jagamise aluseks on kummagi operaatori määratud temale kuuluv lõpposak, mis fikseeritakse operaatoritevahelises võrkude ühendamise lepingus.

ET ja kolme mobiilsideoperaatori vaheliste lepingute erinevus tuli sellest, et operaatorid alustasid tegevust eri aegadel.

Alles kolmandana alustanud Ritabelliga sõlmis Eesti Telefon 1996. aastal esimese rahvusvaheliste soovituste kohase võrkude vastastikuse ühendamise lepingu. Varem litsentsid omandanud Eesti Mobiiltelefoni ja Radiolinja lepingud pärinesid aastast 1994 ja ei vastanud mitmes osas lepingustandarditele ega reguleerinud kõiki vajalikke valdkondi.

Ka ei olnud nendest lepingutest tulenev Eesti Telefonile jääv kõneminuti tasu osa operaatorite suhtes võrdne. Teisisõnu -- kliendi jaoks ühtne minutitasu tekitas ebavõrdsuse operaatorite suhtes.

Olukorra muutmiseks tegi ET mullu septembris kolmele mobiilsideoperaatorile ettepaneku sõlmida sarnase sõnastusega, ühtsel operaatoritevahelisel hinnakirjal põhinevad võrkude vastastikuse ühendamise lepingud. Uutes lepingutes lähtub ET kontsessioonilepinguga sätestatud ja rahvusvaheliselt aktsepteeritud operaatorite võrdse kohtlemise põhimõttest.

Selle aasta 1. septembril jõustusid Eesti Telefonil uued võrkude vastastikuse ühendamise lepingud EMT ja Radiolinjaga. Kuna Ritabell oma lepingut muuta ei soovinud, jätkub temaga varasem leping, kuid ET võrgust Q GSMi võrku helistades hakkab samuti kehtima uus kliendihind.

Alates 1. septembrist on Eesti Telefoni lõpposak kõikide mobiilsideoperaatorite jaoks võrdne.

ET klientidele hakkavad aga fiksvõrgust mobiilivõrkudesse helistamisel kehtima erinevad hinnad, mis sõltuvad mobiilsideoperaatori kehtestatud lõpposakust.

Hetkel kuum