2. september 1998 kell 22:00

Tamm ja Tenno lähevad novembris halduskohtusse

Kaebusi menetlev kohtunik Lea Kuuse ütles eile, et Tamme ja Tenno taotluse põhjal on ta kohtumäärusega peatanud maksuameti ettekirjutuste täitmise kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Mõlemad kaebused on liidetud ühte menetlusse.

Maksuamet esitas Eino Tammele ja Kalle Tennole ettekirjutuse teatavasti käesoleva aasta juuni lõpus. Oma pearevidendi Pavel Bedenkovi läbiviidud revisjoni tulemustele tuginedes leidis maksuamet, et Raekoja platsil asuva kinnistu tagastamiseks ja haldamiseks loodud ASi Jegorow & Pojad algne ainuomanik Tatjana Valdmaa oli Tammele ja Tennole aktsiaid loovutades tasunud sellega nende tehtud töö eest. Saadud tulu -- mõlema mehe puhul on juttu 10,9 miljonist kroonist, jätsid aga mõlemad deklareerimata.

Ettekirjutustes kohustas maksuamet nii Eino Tamme kui ka Kalle Tennot maksma tasumata tulumaksu 2,8 miljonit krooni ja sellelt arvestatud intresse ligi 1,1 miljoni krooni ulatuses. Juulis esitasid Tamm ja Tenno Tallinna halduskohtule kaebuse, paludes ettekirjutused kehtetuks tunnistada, väites, et aktsiate üleminekul Valdmaa omandusest nende omandusse ei olnud tegu mitte tasuga tehtud töö eest, vaid kingitud aktsiatega, millelt saab tulu tekkida alles nende võõrandamisel. Enda esindamiseks on nad sõlminud lepingu advokaadibürooga Raidla & Partnerid.

Maksuametit esindav vandeadvokaat Aivar Pilv ütles, et aktsiate üleminekut Valdmaa omandusest Tamme ja Tenno omandusse on põhjendatud aktsiaseltsi enda koosoleku protokollis. Selles on selgelt kirjas, et Eino Tamm oli töötanud Valdmaa kui senise ainuomaniku kasuks 1605 tundi ja Kalle Tenno 4406 tundi, kusjuures tunnihinnaks oli fikseeritud 350 Saksa marka. Maksuamet on arvamusel, et faktilist tööettevõttu püüti kinkelepinguga varjata üksnes maksude tasumise vältimiseks.

Hetkel kuum