8. september 1998 kell 22:00

Infotehnoloogiat planeeritakse pikaajaliselt

Paljudes ettevõtetes on tavaline olukord, et infotehnoloogiaalaste investeerimisotsuste tegemisel lähtutakse eelkõige jooksvatest vajadustest. Seda, kuidas investeeringud end pikemas perspektiivis ära tasuvad ning kas loodud lahendused toetavad ettevõtte strateegilisi eesmärke, sageli ei kaaluta.

Et infotehnoloogia (IT) võimalusi ära kasutada, täites samas ettevõtte tegevuse seatud nõudmisi, tuleb koostada IT strateegia, mis peaks lähtuma ettevõtte üldistest eesmärkidest. Infotehnoloogiasse investeerides ei tohiks unustada, et see on abivahend ettevõtte eesmärkide saavutamiseks, mitte eesmärk omaette. IT juhtimisel tuleb tähele panna, et maailm siirdub järjest enam andmetöötlusest (data processing) infotehnoloogia (information technology) poole. Teisisõnu ei ole IT enam kulu, vaid investeering ning IT pole toetav, vaid kriitilise tähtsusega tegevus, mida kasutatakse kogu organisatsiooni ulatuses. See on vahend kogu organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja töövõime tagamiseks. Organisatsiooni konkurentsieelis sõltub tihti IT võimaluste kasutamise oskusest.

- Infotehnoloogia võib olla strateegilise tähtsusega -- sel juhul on ettevõtte tegevus kriitilises sõltuvuses IT toimivusest. Siis tuleb juba ettevõtte pikaajaliste plaanide koostamisel arvestada infotehnoloogia mõju ettevõtte arengule ning IT planeerimine peaks olema tihedalt seotud ettevõtte tegevuse planeerimisega.

- IT võib olla tähtis, kuid ettevõtte tegevus ei tarvitse otseselt sõltuda selle toimivusest.

- IT kasutamine võib olla ainult tegevust toetav. Sel puhul on oht, et IT võimalusi konkurentsivõime parandamiseks ei kasutata.

Infotehnoloogia planeerimist juhtiv IT juhtgrupp peab vastutama firma eesmärkide saavutamist toetavate pikaajaliste plaanide koostamise protsessi kui terviku eest. Planeerimisel peab arvestama organisatsiooniliste muutustega, tehnoloogilise arenguga, seadustega, äritegevuse ümberkorraldustega, töötajatega. Kui pikaajaline IT plaan on koostatud, tuleb luua ka selle perioodilise läbivaatamise ja korrigeerimise reeglistik. Vastasel korral ei pruugi plaan olla kooskõlas muutunud eesmärkide või tehnoloogilise olukorraga.

- IT pikaajaline planeerimine on muu hulgas vajalik

- firma ressursside õigeks suunamiseks

- arendusprojektide tähtsuse hindamiseks

- IT protsesside üle kontrolli loomiseks

- IT tegevuse koordineerimiseks

- süsteemide integreerimise lihtsustamiseks

- IT kasutamisega kaasnevate strateegiliste ohtude ja võimaluste äratundmiseks

- IT investeeringute sidumiseks äritegevuse vajadustega

- IT kasutamise muutmiseks konkurentsieeliseks

Hetkel kuum