19. oktoober 1998 kell 22:00

Ettevõtja võib SWOT-analüüsist tõhusa tööriista teha

Tihti kasutatakse ettevõtte tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude selgitamisel ainult eelmainitute loetelu ning lepitakse sellega, kui on suudetud igasse tulpa kirja panna võimalikult palju tegevusi ning omadusi.

See ei aita aga tõelist olukorda välja selgitada ja selline loetelu ei pruugi olla objektiivne.

SWOT (inglise keeles strenghts, weaknesses, opportunities, threts) -analüüsi kasutamiseks tegevuse arendamisel peab firma oma funktsioone hindama ning paigutama need seejärel teljestikule, mille üheks teljeks on tugevus/nõrkus ja teiseks teljeks tähtsus.

See tähendab, et märkimisväärsele tugevusele ei saa toetuda, kui see pole tegevuses tähtis, ning marginaalne nõrkus võib osutuda saatuslikuks, kui sellel on tegevuses suur osa.

Võimalusi tuleb vaadelda ahvatlevuse ja edu tõenäosuse teljestikul. Kui võimalus on ahvatlev, kuid edu väljavaated tühised, ei ole mõtet võimaluse kasutamise kallal tööd teha.

Ohtusid aga vaadeldakse nende tõsisuse ning tekkimise tõenäosuse teljestikul. Kui oht on suur, kuid ilmnemise tõenäosus väike, ei ole põhjust ohu pärast liialt muretseda.

Kõrvalolevad maatriksid näitavad kõige tõhusamat viisi tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude analüüsimiseks.

Hetkel kuum