1. november 1998 kell 22:00

Pangad teevad fondidega äri

EstIB-Talinvest Varahaldus ASi nõukogu esimees Kalle Norberg väitis, et EstIBi ja Forekspanga varahaldusfirmadele kuuluvad avatud investeerimisfondid kavatsetakse ühendada. Lisaks Talinvesti kasvufondi ja Talinvesti intressifondi ühendamisele ühinevad tõenäoliselt ka Talinvesti aktsiafond ning ICI Kapitalijuhi hallatav IF Centum. Ühinemised toimuvad avatud fondide puhul juba praegu rakendatava skeemi järgi, kus ühe fondi osanikel soovitatakse oma osakud lunastada ja teise fondi investeerida.

Talinvesti kasvufondi fondihaldur Johann Sulling rääkis, et kuna Talinvesti intressifond on mahult väiksem, suunatakse sealsed osakuomanikud kasvufondi.

«Kasvufondi investeerimisportfell praegustes oludes ainult intressitoodetest koosnebki, samas on tal aga põhikirjas võimalus olude muutumisel ka aktsiaid omandada,» lausus Sulling. Centumi ja Talinvesti aktsiafondi ühendamise võimalus ei ole aga veel selge, lisas ta. Senisel viisil jääb tegusema kinnine investeerimisfond EIF Milleenium, mille tegevuse lõpetamine on vaid aktsionäride pädevuses.

EstiBi uue varahaldusfirma nimi on esialgu teadmata -- omanike ringis ei ole enam Talinvesti, samas on teadmata ka EstIBi nime saatus, märkis Sulling.

Sullingu sõnul on plaanis lähitulevikus käivitada vastavalt jõustunud seadusele pensionifondide skeem, EstIBi ja Forekspanga ühinemisega tekkival pangal on Sullingu sõnul huvi ka rahaturufondi vastu. Uuringud näitavad, et selleks panga kaudu potentsiaalseid kliente oleks, märkis ta.

Sullingu sõnul on Estib-Talinvest pidanud juba läbirääkimisi ka välispartneri kaasamiseks ning konkreetsest nimest võib rääkida veel sellel aastal. «Varahaldus on Eestis üles kerkinud suhteliselt spontaanselt, mistõttu praegu oleks vaja kindlasti juurde saada oskusteavet ning teisalt annaks see parema juurdepääsu ka laiemale geograafilisele alale,» selgitas ta, «Konservatiivse ja pikema ajalooga varahaldusfirma kaasamine tagaks ka stabiilsuse ja fondide ühendamise segaduses investorite usalduse.»

Tänaseks peavad kaheksa oktoobris ajutiselt suletud fondi mahud ületama seaduses nõutud 5 miljoni krooni piiri, vastasel juhul lähevad nad likvideerimisele. Sullingu väitel nõutav maht tänaseks saavutatakse, sest investorid selleks on leitud. Reedel vaid 2,6 miljoni kroonise mahuga IF Centumi fondihaldur Viktor Trasberg kinnitas, et esmaspäevaks on puuduvad 2,4 miljonit krooni fondi investeeritud.

Forekspangast ja ICI Kapitalijuhist varahaldusfirma aktsiate ostu kohta kommentaare reedel ei antud.

Hetkel kuum