20. detsember 1998 kell 22:00

Ministeeriumid arutavad telekomiseadust

Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhataja Edvard Saarma kommenteeris, et eelnõu reguleerib telekommunikatsiooniturgu ning märkimisväärset turujõudu kasutavate või monopoolses seisundis olevate ettevõtete tegevust. Seaduse teine oluline eesmärk on fikseerida piiratud ressursi nagu raadiosageduste ja telefonide numeratsioonide kasutamist.

Seaduse jõustumisel ei vaja telekommunikatsiooni-

firmad enam tegevuslitsentse. Firmad peavad ennast sideametis registreerides deklareerima oma tegevuse ning võtavad kohustusi, mille täitmist hakkab jälgima sama ametkond.

Seaduseelnõus on palju käsitletud tarbijakaitse-

küsimusi, rääkis Saarma. Sideamet saab tema sõnul õiguse kontrollida, et monopoolne ettevõte määraks tariifid ettevõtte tegelikele kulutuste alusel.

Kommenteerides eelnõu seost ASi Eesti Telekom esmase avaliku aktsiamüügiga, ütles Saarma, et seaduse vastuvõtmine aktsiate müügi alguseks oleks väga hea.

Autor: BNS

Hetkel kuum