Kaja Koovit • 27 aprill 1999

Ministeeriumil 14 mln kahju

Annika Pajus rahandusministeeriumi avalike suhete talitusest lausus eile, et ministeeriumi nõue ravimite hulgimüügiga tegelenud ProMedi vastu on 14,2 mln krooni, ja lisas, et pooleliolevat nõuet lähemalt ei kommenteerita.

ProMedi pankrotihaldur Vaido Paju lausus, et rahandusministeeriumi esitatud nõue on suunatud ASi Eesti Ravim vastu ning nõudest ei selgu viimase seotus ProMediga. Rahandusministeerium peab oma nõude täpsustama, ütles Paju.

Maailmapangalt võttis Eesti Ravimi eelkäija rahandusministeeriumi vahendusel 1992. a 15 mln krooni laenu ravimite ostmiseks. Laenu tagasimaksmise tähtaeg oli 1997. a lõpus.

ProMedi võlausaldajate nõuete kaitsmine toimub kahe nädala pärast. Eilseks oli pankrotihaldurile koos riigi nõudega laekunud 19 nõuet kogusummas 34,5 miljonit krooni. Varasid on ProMedil umbes 2,5 miljoni krooni väärtuses.

Eesti Ravimi erastas kaks aastat tagasi 11 miljoni krooniga OÜ Heirek, millest kuulus 90% ASile ProMed ja 10% ühele Eesti eraisikule. Kinnitamata andmetel oli eraisikust omanik ProMedi asutaja Vahur Nurm. Hiljem müüs Heirek Eesti Ravimi ühe krooniga edasi ProMedile. 1997. aasta lõpuks, mil lõppes rahandusministeeriumi ja Eesti Ravimi leping, oleks ProMed pidanud tasuma ka laenu ligi 13 mln krooni. Lisaks pidi ProMed erastamislepingu kohaselt investeerima Eesti Ravimisse kolme aasta jooksul 9 mln krooni.

Eesti Ravimi erastamiskonkursil ProMedile alla jäänud Magnum Medical ja ProMed teatasid kavandatavast ühinemisest eelmise aasta kevadel-talvel.

Suvel teatas Vahur Nurm ProMedi ravimite hulgimüügi osa müügist Magnum Medicalile ning ühinemine jäi ära.

Hetkel kuum