16. mai 1999 kell 22:00

Katseajaga tuleb toime enamik

Katseaega on lubatud kehtestada kestusega kuni neli kuud ja üksnes töötaja tööle asumisel.

Praktikas on probleeme tekkinud juhtudel, kui katseaeg kehtestatakse neljast kuust lühemaks perioodiks, mille jooksul siiski ei selgu töötaja sobivus sellele tööle, katseaja pikendamiseks aga töötaja nõusolekut ei anna. Tööandjal on sel juhul kaks võimalust: kas lugeda katseaeg lõppenuks või lõpetada tööleping katseaja ebarahuldava tulemuse tõttu.

Levinud on väärarusaam, et katseaja kestel on tööandjal õigus näha töötajatele ette piiravaid tingimusi. Näiteks ei soovi osa tööandjaid maksta töötajatele lisatasu õhtuse ja öise töö eest, samuti ületundide eest.

Katseaega rakendame uue töötaja puhul peaaegu alati. Erandiks võivad olla ehitustöölised, kes paar kuud tagasi lahkusid töölt pärast eelmise objekti valmimist ning kelle järgmisele objektile uuesti tööle võtame. Töödejuhatajatel on kujunenud välja oma grupp heade töökogemustega inimesi, kes palgatakse teatud töödeks ning kellele pole mõtet katseaega rakendada.

Katseaja pikkus on reeglina neli kuud. Viimase aasta jooksul pole katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu ühtegi inimest töölt vabastatud. Töölesoovija kohta informatsiooni saamiseks oleme kasutanud eelmiste tööandjatega konsulteerimist. Tihtipeale oleme inimestele ka teatanud, et soovime eelmise tööandjaga nõu pidada.

Laevafirmade tava on reisilepingute sõlmimine (leping üheks tööstükliks konkreetsel laeval).

Meie firma on kujunenud läbi mitme seaduse etapi ning seetõttu tuleb lahendusi leida olukorra järgi.

Katseaega saame praegu kasutada nende meremeestega töölepinguid sõlmides, kes asuvad tööle esmakordselt. Selle seadusesätte rakendamine annab võrdselt head võimalused mõlemale lepinguosalisele. Tööandjal on võimalus jälgida, kas meremees sobib laevapere liikmeks isikuomaduste poolest, kas tal on piisavalt kogemusi töötamaks laeval jne.

Enamik meremehi saab katseajaga edukalt hakkama ning väga erandlikel juhtudel on töölepinguid lõpetatud selle seadusesätte põhjendusel. Rolli mängivad väga erinevad tegurid. Näiteks kui katseaeg lõpeb reisi keskel, kuid laev asub kodusadamast kaugel, siis pole meeskonnaliikme vahetus alati majanduslikult tulus.

Katseaeg kestab meie firmas olenevalt ametikohast ning eeldatavast riskifaktorist enamasti 2--4 kuud, kuid kasutatakse ka kahenädalast katseaega.

Katseaja kehtestamise eesmärgiks on kindlaks teha, kas töötajal on kokkulepitud töö tegemiseks vajalik tervis, suhtlemisalane sobivus ja kutseoskus.

Katseaja kehtestamine on lubatud üksnes töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel, hilisemal töölepingu tingimuste muutmisel ei ole see lubatud. Töölepingus tuleb katseaja algus ja lõpp kindlaks määrata. Katseaja tulemusi hindab tööandja.

Katseaja ebarahuldavate tulemuste korral on tööandjal õigus lõpetada tööleping etteteatamata ning hüvitist maksmata. Ka töötajal on õigus katseajal töölepingu lõpetamise soovist ette teatada vaid kolm päeva.

Vältimaks asjatuid arusaamatusi on otstarbekas kehtestada kohe katseaeg maksimaalkestusega, neljaks kuuks. Töötaja sobivuse korral on tööandjal õigus katseaega lühendada.

Katseaja kehtestamine ei ole iseseisev alus tähtajalise töölepingu sõlmimiseks. Tööandja võib katseaega rakendada sõltumata sellest, kas töötaja asub tööle põhikohaga, kohakaasluse korras, alalise või tähtajalise töölepingu alusel.

Hetkel kuum