Kristi Malmberg • 2. juuni 1999 kell 22:00

Ühispanga juhtidel lasub kahtlus kahju tekitamises

Eile koos istunud Hüvitusfondi nõukogu soovitab fondi juhatusele esitada Ühispanga ja fondi vahel sõlmitud tehingute materjalid edasiseks uurimiseks politseile.

Hüvitusfond ei suuda ise kellegi isiku suhtes kriminaalasja algatamiseks piisavalt materjali koguda. Kuid ühe tehinguid uurinud fondi töötaja väitel on väga palju viiteid sellele, et fondile tuletistehingute aluseks olnud aktsiad müünud maksuvabade firmade taga seisavad Ühispanga juhid.

Kui tehingut hakkab uurima politsei, kasvavad sellest tõenäoliselt välja uued kohtuasjad konkreetsete isikute suhtes.

Me ei tea kellegi süüd praegu kinnitada, isegi mitte fondi endiste juhtide, ammugi siis mitte panga omade kohta, ütles fondi nõukogu esimees Jürgen Ligi. «Me ei tea veel sedagi, kas sellest koorub tsiviil- või kriminaalasi. Uurimine toimub ainult faktide suhtes ja need on hoolega peidetud.»

Kõnealused kuus väärtpaberite tuletistehingut sõlmisid Hüvitusfond ja Ühispank 1997. aasta novembris ja nende üks initsiaatoreid oli Ühispanga kapitaliturgude direktor Margus Kangro, kes allkirjastas ka konkreetsed tehingulepingud. Tehingute raamlepingule andis allkirja Ühispanga president Ain Hanschmidt. Hüvitusfondi esindasid lepingutes tollane juhatuse esimees Arle Mölder ja finantsjuht Andres Männart.

Tehingu järgi kohustus Ühispank 5. mail 1998 ostma fondilt kokkulepitud hulga aktsiaid 143,6 miljoni krooni eest. Aktsiad oli fond varem omandanud tänaseni teadmata isikutele kuulunud offshore-firmadelt turuhinnast kallimalt. Et fond sellest tehingust kahju ei saaks, sõlmiti tuletistehingud Ühispangaga. Pank aga katkestas järgmisel päeval ühepoolselt tehingu ning Hüvitusfond sai kokkuvõttes kahju 63 miljonit krooni.

Margus Kangro eitas enda seost offshore-firmadega. «Igasugused väited, et mõni Ühispanga töötaja on nende firmade taga, on täiesti alusetud,» kinnitas ta eile.

Hüvitusfondis tehingute tagamaade uurimiseks moodustatud komisjoni esimehe ja fondi juhatuse esimehe Aare Tammemäe sõnul on komisjon uurimise käigus küll kohtunud asjaosalistega, kuid mingitest tulemustest saab rääkida alles pärast ettekande valmimist ja selle ärakuulamist nõukogu poolt 18. juunil.

«Enne nõukogu otsust pole võimalik midagi kommenteerida,» ütles Tammemäe. «Meil pole praegu alust Ühispanga juhtide süüdistamiseks.»

Hetkel kuum