6. juuli 1999 kell 22:00

Risk, vastutus ja ettevõtte tulumaks

Mõned read tuludeklaratsioonist tunduvad enamikule meist vastikuna. Maksutulu kasutamine meeldib märksa rohkem.

Riigi ja inimeste vaheliste rahasuhetega on nii, et kel kõvem hääl või parem esindaja, saab rohkem. Kuigi sageli on lahendused olemas, kaldub majanduspoliitika vahel majandusteadusest mööda vaatama. Täna kipub see nii minema maksupoliitikas.

Praegu on rõhutatud füüsilisest isikust ettevõtjaga (FIE) seotud probleeme. Juriidiliselt on ta tõepoolest teistest ettevõtlusvormidest erinev. Majanduslikult on aga FIE-l ja aktsiaseltsil rohkem sarnasusi kui erinevusi. Olulisem on piiramata ja piiratud vastutus mõnede ettevõtlusvormide puhul. See piir ei jookse FIEde ja äriühingute vahelt, vaid läbi usaldusühingu.

Äriühingud võimaldavad ette võtta riskantsemaid projekte. Majandusajalooliselt tähtsuselt võiks nende teket võrrelda raha kasutuselevõtuga. Kui viimane tekitas hüppe tootmise spetsialiseerumises, siis äriühingud suurendasid oluliselt reaalseks peetavate projektide hulka. Eriti oluline on nende roll uute suurprojektide elluviimisel. Tegu pole mängurluse, vaid olulise majanduse komponendiga.

Üleminekumajandustes on ühingute roll kitsam. Enamik meie ettevõtetest ei kanna uute toodete juurutamisega seotud riski, sest tugineda saab lääne kogemusele. Äriühingute eeliseks on suurem kapitali hankimise võime võrreldes üksikisikutega ning seeläbi majandusarengu kiirendamine. Seda soosib võimalus kanda ainult ühingusse paigutatud kapitaliga seotud riski. Siit ka termin «piiratud vastutus».

Riski piiramine ei tähenda, et risk kuhugi kaoks. Risk nihutatakse ühtedelt inimestelt teistele. Esimesena seisavad riskijärjekorras äriühingule laenuandjad, edasi nt töötajad ja lõppkokkuvõttes jaotub osa riskist, mis piiratud vastutusest üle jääb, meile kõigile.

Kuna osa äriühingute riskidest kannavad ühinguvälised isikud, siis on loomulik, et nad selle eest riigieelarvest tulenevaid hüvesid nautides tasu saavad. Nii on piiratud vastutusega ühingute ettevõtte tulumaks vaadeldav nende poolt ühiskonnale makstava tasuna riskist osalise vabastamise eest. Kui kedagi ettevõtte tulumaksuga maksustada, siis peaks selleks olema piiratud vastutusega äriühingud piiratuse ulatuses. Igatahes ei tohiks maksustatuks osutuda ainult FIEd, kes koos meie kõigiga kannavad osa ühingutelt võetud riskist.

Eelöeldu ei tähenda üleskutset ühingute maksustamisele, vaid ettevõtte tulumaksust loobumisele nii ühingute kui FIEde puhul, et vahendite suunamist ettevõtlusse täiendavalt stimuleerida. Ei tohi unustada, et piiratud vastutuse andmine äriühingute osanikele on ühiskonnale kasulik.

Hetkel kuum