18. juuli 1999 kell 22:00

Ettevõtjate erinev maksustamine

«FIE (füüsilisest isikust ettevõtja -- toim.) tulumaks on igati õigustatud,» kinnitab Mati Feldmann (ÄP 05.07). Kolumnist vaagib lihast ja luust ettevõtja ja juriidilisest isikust ettevõtja maksustamise probleeme. Äriseadustiku järgi on ettevõtja füüsiline isik ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguiks on Eestis täis-, usaldus- ja osaühingud, aktsiaseltsid ja tulundusühistud, ent seadus lubab ette näha ka teisi äriühinguid.

Nii füüsilisel isikul kui äriühingul on kohustusi, ent ka õigusi, mis on kirjas õigusaktides (maksukorralduse, tulumaksu-, sotsiaalmaksuseadus, ka äriseadustik), sh kõige üldisemad ehk aluseks olevad põhiseaduses.

Vaidluse raskuspunkt näib olevat selles, et üks füüsiline isik nagu saaks (tulevikus!) tulumaksuvabaduse/-soodustuse, teine füüsiline isik maksku tulumaksu aga edasi. Esimene on too askeldaja FIE, teine aga aus töövõtja. Mõlemad on lihast ja luust kahejalgsed, esimene äriseadustiku tähen-duses ka ettevõtja. Ka on maksumäär mõlemal juhul ühesugune, 26%.

Üksiküritajast ettevõtja, st FIE tulust arvatakse (enne maksusumma määramist) maha ettevõtlusega seotud kulutused, nii otse kui osaliselt seotud kulutused. Viimased ainult selles osas, mis ettevõtlusega otseselt seotud. Tolle teise, st töövõtjast isiku tulust aga nn ettevõtlusega seotud kulutusi maha ei arvata.

Nood ettevõtlusega seotud kulutused on näiteks posti-, faksi-, e-posti jmt sidekulutused. Kui on ette näidata kviitungid/arved, kus kirjas ka FIE (äriregistri)andmed, on seaduse silmis kõik kombes. Muidu mitte.

Jättes rahule FIE kui üksikisiku tulumaksukohustuse, tasuks nn ettevõtte tulumaks jätta ka FIE-le tulevikku suunatud investeeringuiks. Seda on lihtne jälgida aasta tuludeklaratsiooni abil, kus kirjas õiged kulutused ja pere ülalpidamiseks, igapäevaeluks kasutatud summad.

Mida tähendab väide: «Füüsilisest isikust ettevõtjad on tööturul konkurentsivõimelisemad, sest nende peale ei kulu sotsiaalmaksusummasid.» Kas seda, et nad ei pea sotsiaalmaksu maksma ega oma haigekassakaarti, või midagi muud?

Sotsiaalmaksuseadus kinnitab, et sotsiaalmaks on maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele, ja ettevõtlusega tegelev füüsiline isik on kohustatud seda maksma. Taas on määr ühesugune, sedapuhku 33%.

Kas ei ole möödarääkimiste põhjus mõistete ebaselgus? Vaikimisi eeldatakse, et FIE on väiksem, «tühisem» tegija kui äriühing. On's ühe mehe ettevõte, nt ABC Investeeringud või Kauka-pank, Eesti majanduselus vähem arvestatav kui äriühinguna kirjas olev Tsentraalbasaar? Kõigil kolmel juhul on rahakoti väärtus enam-vähem samas suurusjärgus, kasum kahel esimesel kolmandast aga suurusjärk kobedam.

Hetkel kuum